Psykisk ohälsa

Topplista: Kommunerna som är bäst på suicidprevention

Rickard Bracken

En stor majoritet av Sveriges kommuner saknar fortfarande viktiga insatser för att förebygga självmord. Endast 14 av 232 svarande kommuner bedöms ha goda insatser inom området, enligt en ny rapport från Suicide Zero.

En stor majoritet av Sveriges kommuner saknar fortfarande viktiga insatser för att förebygga självmord. Endast 14 av 232 svarande kommuner bedöms ha goda insatser inom området, enligt en ny rapport från Suicide Zero.

– Varje år tar 1 500 människor i Sverige sitt liv. Genom närheten till medborgarna har varje kommun stora möjligheter att bidra till att förebygga självmord. Tyvärr visar vår undersökning att de flesta kommuner fortfarande saknar viktiga insatser som kan rädda liv, säger Rickard Bracken, generalsekreterare på organisationen Suicide Zero.
Undersökningen visar att skillnaderna mellan kommuner är stora och att många knappt påbörjat ett suicidpreventivt arbete. 14 av 232 svarande kommuner bedöms ha goda insatser inom området. De flesta behöver utveckla sitt arbete och 71 kommuner kan inte anses ha tillfredsställande insatser alls.
– Vi kan konstatera att det ändå verkar ske en viss positiv utveckling. Förutom att fler kommuner har deltagit i undersökningen och gett mer utförliga svar i år, ser vi framsteg inom några viktiga områden. Flera har till exempel en kommunal samordnare och utbildar sin personal, säger Rickard Bracken.
I år ingick även frågan om kommunen har vidtagit särskilda åtgärder med anledning av ökad osäkerhet i omvärlden och försämrade ekonomiska livsvillkor för många medborgare.
– Efterverkningarna av pandemin, stor oro i omvärlden och skenande priser påverkar nästan alla negativt. Utvecklingen är extra svår för människor som redan befinner sig i en utsatt situation. En stundande lågkonjunktur riskerar att driva upp självmordstalen ytterligare, säger Rickard Bracken och fortsätter:
– Det är mer angeläget än någonsin att alla kommuner tar krafttag och utvecklar sitt suicidpreventiva arbete. Viktigast av allt just nu är att prioritera och erbjuda stöd till de grupper som redan före pandemin hade en utsatt situation. De som har mindre marginaler och är beroende av samhällets stöd drabbas särskilt hårt av utvecklingen i samhället.

De bästa kommunerna:

Kommun Poäng 2023 Poäng 2022 

Örnsköldsviks kommun 25 Deltog ej 
Vingåkers kommun 24 23 
Kungsbacka kommun 23 18 
Ängelholms kommun 23 Deltog ej 
Hjo kommun 22 14 
Arvika kommun 21 19 
Gävle kommun 21 15 
Umeå kommun 21 24 
Åmåls kommun 21 Deltog ej 
Gullspångs kommun 20 Deltog ej 
Karlstads kommun 20
Svenljunga kommun 20 14 
Tranås kommun 20 13 
Trosa kommun 20 18
I rapporten föreslår Suicide Zero ett antal åtgärder som kommunerna bör vidta.