Nyheter

Tim Bergling Foundation samlar ungas egna röster

Tim Bergling Foundation grundades av familjen Bergling efter Tim Berglings bortgång den 20 april 2018.

Initiativet For A Better Day vill motverka psykisk ohälsa och börja prata om hur unga människor mår idag. Många vill att psykisk hälsa borde bli ett skolämne, att vården behöver ta unga på allvar och att normer borde förändras.

Självmord är den vanligaste dödsorsaken bland unga i Sverige. Initiativet For A Better Day vill motverka psykisk ohälsa och börja prata om hur unga människor mår idag. Många vill att psykisk hälsa borde bli ett skolämne, att vården behöver ta unga på allvar och att normer borde förändras.

Den 10 september är det suicidpreventiva dagen. Den uppmärksammar att vi behöver prata om psykisk ohälsa och att det finns saker att göra för att förebygga suicid. Den 6 september överlämnades en tjock skrift till stadsminister Stefan Löfven; ”Det här behöver vi, for a better day”. Tim Bergling Foundation har tillsammans med Bris, Mind och Suicide Zero samlat ungas röster vad de skulle behöva för en bättre dag.

Initiativet uppmanade unga människor under 25 år att dela med sig av sina tankar, erfarenheter, förslag och idéer. Projektet fick in cirka 1 500 svar, som nu finns samlade i skriften.

Ett tydligt önskemål är att skolan skulle satsa på ökad information om psykisk ohälsa. Att få prata om vilka tankar och känslor som är normala att få i tonåren och vad man bör söka hjälp med, att lära sig hur man hanterar stress, hur man bygger upp sin självkänsla.

”Inför obligatoriska lektioner om psykisk hälsa (och ohälsa) med konkreta idéer om hur och vart barn och ungdomar kan vända sig om de behöver hjälp och stöd.”

För barn och unga som har en diagnos finns en önskan om anpassning om man har behov av det.

”Jag har ADHD och behöver mycket bättre stöd från min gymnasieskola för att kunna nå de betyg jag vill ha. Ingen lärare fattar på riktigt hur det är. Man måste fatta att folk med mentala funktionsvariationer behöver rättvis anpassning, inte bara för att få godkänt i skolan utan för att få de betyg de vill ha.”

Press är vanligaste orsaken till psykisk ohälsa

Stress, press och höga krav är den mest vanligt förekommande orsaken till psykisk ohälsa bland de svarande.

Flera av de unga berättar att långa vårdköer inom psykiatrin försvårar möjligheterna att få hjälp med sin psykiska ohälsa när det behövs och att det kan leda till att man får hjälp för sent. Många uppger också att de inte blivit tagna på allvar.

”Hjälpen från vården måste komma snabbare. Jag har väntat 1 år på min terapi som är livsviktig för mig, det är den enda terapin som kan bota min diagnos. Det är flera års köer på BUP. Överläkare måste ta psykisk ohälsa mer seriöst, har varit med om gånger där jag försökt hoppa från en bro, blir skjutsad till psykakuten för att sedan bli hemskickad samma kväll. Det är inte rimligt.”

”Jag vet inte riktigt vad jag ska säga, men psykisk ohälsa har följt med mig i snart tre år. Jag var 13 år första gången jag sökte hjälp men blev aldrig tagen på allvar. Människor borde lyssna på första varningen för annars är det kört och skolor borde prata om det så att det ej förblir ett tabuämne. Genom att folk pratar om det slutar folk att skämmas och börjar prata om sitt mående för att det är väldigt viktigt att må bra. Det slutar väldigt ofta med att folk tar droger när ingen lyssnar.”

”Låt socialen presentera sig på skolor runt om i Sverige. Jag har själv sökt hjälp hos socialen och hade önskat så att jag innan hade vetat om vad socialen faktiskt gör. Jag hade så mycket fördomar att jag vara nära på att strunta i att söka hjälp. Men socialen har verkligen visat att dem finns för mig och vill att jag ska få det bättre. Varför skulle inte socialen kunna arbeta närmare med unga människor, presentera sig och berätta vad dem står för? Just nu känner man sig mer avskräckt. Socialen har förändrat mitt liv till något mycket bättre.”

Mobbning måste tas på större allvar

Att förhindra mobbning är vanligt förekommande i önskan om en bättre dag. Flera uppger att mobbning har varit startskottet för ett liv präglat av psykisk ohälsa. Man önskar därför att mobbning ska tas på större allvar.

Kläder, kroppsform och andra frågor som rör utseende har också kommit fram bland svaren, där det efterfrågas en normalisering av alla kroppstyper i samhället. Könsnormer spelar också stor roll.

Det finns också en stor frustration i att rättsväsendet skyddar sexualbrottslingar vilket leder till att det känns svårt och hopplöst att polisanmäla sexualbrott.

”Prata mer om sexuellt ofredande/våldtäkt i skolan och om samtycke.”

”Bättre och mer undervisning om hur man beter sig i samhället (speciellt för killar). Och att lära killar från en tidig ålder att dom är jämlika med tjejer och att tjejer inte är ett objekt som är skapat för deras skull.”

Det finns en övergripande önskan kring att förändra och få bukt med normer kring uttryck för kön och sexualitet.

”Jag pallar inte machokulturen i skolan och utanför skolan, som kille har jag inget utlopp för några känslor då det inte är sett som okej.”

 
Hjälplinjer
Mind, Självmordslinjen — Ring 90 101 eller chatta på https://chat.mind.se/

BRIS, för barn och unga — Ring 116 111 eller chatta på https://www.bris.se/

Jourhavande kompis, chatt för unga upp till 25 år – https://www.rkuf.se/jourhavande-kompis/