Behandling

Terapi över nätet lika bra som i ett terapirum

Foto: Getty Images

Ny forskning visar att kognitiv beteendeterapi, KBT fungerar lika bra över nätet som i ett terapirum, trots att patienten och terapeuten inte träffar varandra.

Det klassiska terapirummet med två fåtöljer och ett bord emellan, plus en ask pappersnäsdukar har länge varit mall och lika länge har det ansetts att mötet med terapeuten har varit den viktigaste förklaringen till att patienten blivit bättre.

Efter nästan två decennier av forskning om terapi över nätet, med framförallt kognitiv beteendeterapi, så har de lyckade exemplen radat upp sig och det vetenskapliga stödet för terapi över nätet är nu så starkt att internetterapi har blivit rutin.

Socialstyrelsen har under hösten givit ut nya riktlinjer för vård av depression och ångestsyndrom, där man rekommenderar KBT som behandling, och för första gången så står det inget i dessa dokument om behandlingen ska ges i samma rum eller över nätet.

Gerhard Andersson, professor i klinisk psykologi vid Linköpings Universitet har forskat om internet baserad KBT i snart 20 år, han menar att tilltron till det fysiska mötet är lite överdriven.
-Det har visat sig vara lite hajpat. Med vår kunskap om internetbehandling kan vi se att det i princip går att behandla utan att terapeuten är med nästan alls. I vissa fall skulle man möjligtvis kunna tänka sig att behandlingen utföras av en maskin, säger han.

Men det behövs någon slags kontakt med en människa, även om det äger rum på nätet.
Terapin är i regel ett färdigt paket med lite olika komponenter. Information om diagnosen, övningar som patienten själv ska göra mellan sessioner med flera. Terapeutens roll är att vara en coach och svara på frågor och stötta patienterna när de ska göra svåra saker.

Enligt Per Carlbring som är professor i psykologi vid Stockholms Universitet så fyller internetterapeutens kommunikation med patienterna en viktig roll.

Han säger att:
-Det man läser som patient ska kännas som att det är skrivet till mig, snarare än att vara övergripande. Så vi tror att det är viktigt att terapeuten är en riktig människa.

Kritik som förekommit mot internetterapi är bland annat att den skulle vara för snäll och att man gör patienterna en björntjänst genom att de får stanna hemma.
Per Carlbring ger inte mycket för den kritiken.
-Om man exempelvis har en så svår social fobi att man inte förmår sig att göra någonting åt det hade man nog inte sökt traditionell terapi heller. Det är snarare så att internetbehandling sänker tröskeln för att söka, säger han.

Källa: Forskning.se