Sverige på topp i jämställdhet igen!


Sverige hamnar återigen på första plats när European Institute for Gender Equality (EIGE) rankar jämställdheten i EU. 

Sverige hamnar återigen på första plats när European Institute for Gender Equality (EIGE) rankar jämställdheten i EU. 

Sverige hamnar återigen på första plats när European Institute for Gender Equality (EIGE) rankar jämställdheten i EU.
Åsa Regnér, barn-, äldre och jämställdhetsminister var inbjuden för att berätta om den svenska vägen till att erbjuda flickor och pojkar, kvinnor och män EU:s mest jämställda möjligheter.
-Att vi har lyckas komma så här långt är resultatet av ett politiskt ledarskap som drivit ett systematiskt arbete under lång tid och som sett till att förändra frågorna över partigränserna. 

Åsa Regnér pekade också ut tre konkreta faktorer som varit helt avgörande för dessa framgångar;
-Att samarbeta med organisationer som driver jämställdhetsfrågor har varit och fortsätter att vara oerhört viktig. Utvecklingen av välfärdsstaten lade med 1970-talets jämställdhetsinriktade reformer en stabil grund inte minst genom att införa föräldraförsäkring och sambeskattning. Och för det tredje så handlar det förstås om att tillföra resurser till sektorer som äldre- och barnomsorg, förklarade Åsa Regnér.

Trots toppplaceringen så tänker inte Åsa Regnér slå av på takten i regeringens jämställdhetsarbete.
-Jag sitter i världens första feministiska regering och vi har satt upp målet om att kvinnor och män ska ha samma manat att forma samhället och sina liv. Där är vi inte än.

EIGE:s jämställdhetsindex mäter utveckling inom jämställdhetsområdet över en tioårsperiod mellan 2005-2015. Indexet mäter utvecklingen fördelat över sex områden, arbetsmarknad, hälsa, tid, ekonomi, utbildning och makt. Det högsta möjliga indexet är 100. EU:s genomsnitt är 66,2. Sverige får 82,6 poäng och toppar listan, före Danmark och Nederländerna.
Grekland, Ungern och Slovakien hamnar sist i det sammanlagda indexet, men flera länder tar i år stora kliv framåt inom området makt, då de har fler kvinnor på beslutsfattande positioner.

Related posts