Svenska forskare först med att spåra Alzheimerprotein

Proteinet tau ger sämre minne
Foto: Getty images

Proteinet tau ger sämre minne

Forskare vid karolinska institutet har påvisat förekomst och spridning av ett protein ”tau” av varierande grad hos Alzheimer-patienter. 

I studien har forskare mätt hur ansamlingar av det patologiska proteinet tau spridits i hjärnan under förloppet av Alzeimers sjukdom, resultaten visar att dessa ansamlingar och spridningshastighet varierar mycket mellan individer och att vid stora mängder tau i hjärnan ger sämre episodiskt minne. 

Tau försämrar cellernas funktion, vilket ger sämre minne och detta blir då en attraktiv måltavla för vaccinforskare.
Man har använt sig av en så kallade hjärnavbildande teknik som kallas positronemissionstomografi (PET) för att mäta spridning av dessa ansamlingar av tau, men även av de amyloida plack som förekommer vid Alzaimer.
Det har varit en internationell kamp om att kunna mäta tau-spridning och troligen är forskarna vid karolinska institutet först, ingen har tidigare rapporterat om hur dessa tau-ansamlingar sprids, och resultaten kan öka förståelsen för tau-ansamlingar i Alzheimers sjukdom, hjälpa till i den pågående forskningen om att mäta effekt av vacciner mot tau, men även möjliggöra tidig diagnostik.

Related posts