”Svart på vitt” – Kvinnor har sämre arbetsmiljö än män

Allt fler kvinnor blir sjuka av sitt jobb. Arbetsmiljöverkets rapport visar att det förebyggande arbetsmiljöarbetet är sämre i verksamheter där kvinnor är i majoritet.
Alltför hög fysisk och emotionell belastning i kvinnodominerat arbete är följder av brister i arbetsmiljön som drabbar både kvinnor och män – det är inte en fråga om biologi utan om vilken belastning man utsätts för i form av lyft och prestationskrav. Foto: Getty images

Allt fler kvinnor blir sjuka av sitt jobb. Arbetsmiljöverkets rapport visar att det förebyggande arbetsmiljöarbetet är sämre i verksamheter där kvinnor är i majoritet.

Allt fler kvinnor blir sjuka av sitt jobb. Kvinnor och män arbetar med olika uppgifter och utsätts därför för olika risker i jobbet. Lärdomar från Arbetsmiljöverkets arbete med kvinnors arbetsmiljö visar att det förebyggande arbetsmiljöarbetet är sämre i verksamheter där kvinnor är i majoritet.

Idag tog arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson emot Arbetsmiljöverkets rapport om kvinnors arbetsmiljö, ett uppdrag som pågått sedan 2011. Johansson och socialförsäkringsminister Annika Strandhäll fick samtidigt en presentation av resultaten som visar att arbetsmiljön i Sverige är ojämställd.

– Statistik och systematik är kvinnors bästa vän. I rapporten synliggörs vikten av systematiskt organisatoriskt arbetsmiljöarbete i kvinnodominerande yrken, säger Ylva Johansson.

Uppdraget Kvinnors arbetsmiljö, som pågått sedan 2011, har gett viktiga lärdomar om varför kvinnors sjuktal ökar och vad som behöver göras för att förhindra att kvinnor blir sjuka av jobbet.

– Arbetsmiljöverkets slutsats är att det krävs större förändringar än vad som hittills skett på arbetsplatserna vad gäller styrning, ledning, organisering och fördelning av resurser. I synnerhet inom kvinnodominerade verksamheter. Bara så kan vi i grunden påverka kvinnors och mäns arbetsvillkor och arbetsmiljö, påpekar i sin tur Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

En viktig lärdom från uppdraget är att skillnaderna i arbetsmiljö och ohälsa mellan kvinnor och män inte har biologiska orsaker. När kvinnor och män har samma arbetsuppgifter, drabbas de som regel av samma besvär. Istället beror det på att arbetet är organiserat på olika sätt och att fördelningen av resurser ser olika ut. Dessutom är antalet medarbetare per chef inom exempelvis hemtjänsten många gånger högre än inom mansdominerade grupper.

– Kvinnor har sämre arbetsmiljö än män. Nu har vi det svart på vitt från myndigheten. Inte minst den kvinnodominerade välfärdssektorn bär ett stort ansvar för att kvinnor inte ska behöva bli sjuka på sina jobb, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

Arbetsmiljöverkets slutsatser är bland annat att det krävs större förändringar än vad som hittills skett på arbetsplatserna vad gäller styrning, ledning, organisering och fördelning av resurser. Detta gäller särskilt de kvinnodominerade branscherna.

Några av rapportens slutsatser:

  • I kvinnodominerande arbeten är förutsättningarna sämre, riskerna för ohälsa större och sannolikheten högre att arbetstagare slutar till följd av ohälsa eller missnöje. 
  •  Kvinnor och män som arbetar inom samma organisation eller yrke gör ofta olika saker vilket påverkar belastningen i arbetsmiljön. 
  •  De högsta sjuktalen är relaterade till organisatoriska och sociala faktorer i arbetsmiljön. De måste därför hanteras på organisatorisk nivå och kraven i arbetet måste balanseras med rätt resurser. 
  • För att komma tillrätta med problemen med den ojämställda arbetsmiljön inom offentlig sektor krävs åtgärder på central och politisk nivå. 
Läs hela rapporten:

Related posts