Forskning

Suicidprevention med fokus räddningstjänst

I Jönköping arbetar räddningstjänsten med en modell för suicidprevention som inkluderar samverkan med olika aktörer. Nu startar ett forskningsprojekt kring detta.

I Jönköping arbetar räddningstjänsten med en modell för suicidprevention som inkluderar samverkan med olika aktörer. Nu startar ett forskningsprojekt kring detta.

Suicid och suicidförsök är allvarliga folkhälsoproblem där suicid är den vanligaste yttre dödsorsaken. Faktum är att det är cirka fyra gånger fler som tar sitt liv än som dör i trafiken varje år. Det suicidpreventiva arbetet är alltså otroligt viktigt och det bör framför allt involvera olika stödfunktioner i samhället som till exempel räddningstjänst, socialtjänst, polis och hälso- och sjukvård.

I Jönköping arbetar räddningstjänsten med en modell för suicidprevention som inkluderar samverkan med olika aktörer. Trots att räddningstjänstpersonal har en viktig del i det suicidpreventiva arbetet och att Jönköpings suicidpreventiva arbetssätt är välkänt i Sverige, så saknas det idag forskning och kunskap om räddningstjänstens arbete med suicidprevention. Detta har Folkhälsomyndigheten uppmärksammat och har nu beviljat forskare vid Hälsohögskolan, Marie Ernsth Bravell, Karl Hedman, Joy Torgé, forskningsmedel för att belysa räddningstjänsternas insatser och arbete i samverkan med andra aktörer avseende suicidprevention. Projektet genomförs i nära samverkan med Räddningstjänsten i Jönköpings kommun och Trafikverket.