Psykisk ohälsa

Suicid: Mansidealen skadar

En man som blivit lämnad av sin fru eller fått sparken

– Män, maskulinitet och makt hör ihop. Den maskulina normen skadar alla. Genom att bryta den, kan vi minska antalet självmord bland män, säger genusforskaren Lars Jalmert.

– Män, maskulinitet och makt hör ihop. Den maskulina normen skadar alla. Genom att bryta den, kan vi minska antalet självmord bland män, säger genusforskaren Lars Jalmert.

Lars Jalmert brukar kalla sig ”människoforskare”, eftersom han intresserar sig för relationer mellan människor. Framförallt har han studerat mäns våld mot kvinnor, men också mot sig själva, vilket fått honom att fundera över de höga självmordstalen bland män.

– Suicidforskaren Rory O´Connor kommer med flera förklaringar, utan att ställa den viktiga frågan varför fler män än kvinnor tar sina liv. Han påstår att män använder dödligare metoder, att de har större förmåga att uthärda fysisk smärta, har ett mer riskfyllt beteende och är mindre benägna att söka hjälp. Ja, allt det där vet vi redan, men varför är det så? En internationellt erkänd suicidforskare kommer med dessa påståenden, men vi har inte lärt oss ett dugg!

För att förstå problemet, måste forskarna i stället studera den inverkan industrisamhället hade på männen. Där förväntades de prestera och konkurrera med andra, samt ha kontroll över situationen och sig själva.

– Dessa företeelser lever många män fortfarande efter, säger Lars Jalmert.

Han presenterar en könsmaktordnande modell som genusforskaren Raewyn Connell tagit fram. Den består av tre typer av maskulinitet:

1. Dominerande/styrande maskulinitet där ett fåtal män finns.

– De uppfyller kraven på hur en riktig man ska vara, säger Lars Jalmert och tar Donald Trump och Zlatan som exempel. De är uppburna för att de är skickliga på något. De betraktas nästan som gudar och kan göra vad de vill just bara för att de kan.

2. Delaktig maskulinitet är den grupp av män som stöttar den första gruppen och strävar efter att komma dit.

– Det här är en jättestor grupp, som försöker upprätthålla bilden av idealmannen.

3. Underordnad maskulinitet är en grupp som inte uppfyller kraven på hur en ”riktig man” ska vara, exempelvis homosexuella och transpersoner. Männen i den gruppen betraktas som ”icke-män”.

– Om man känner till att det förhåller sig på det här viset, har man en förklaring till varför vissa män mår så dåligt. De kan inte leva upp till idealen beträffande maskulinitet. En man som blivit lämnad av sin fru eller fått sparken, tänker att ”jag är ingen riktig karl” och går in i en depression. Män som inte har lärt sig att kommunicera, förväntas klara detta själva!

Män och kvinnor registrerar olika saker och tänker olika. Män har större fysisk styrka och har i alla tider utnyttjat, missbrukat och använt den som ett maktmedel, exempelvis vid våldtäkter. Men den maskulina normen är inte biologisk, utan en social konstruktion; något vi har lärt oss, vilket är hoppfullt med tanke på framtiden.

– Kunskapen om detta är ny och viktig och det är endast med kunskap som mönstret kan förändras, säger Lars Jalmert, som är övertygad om att väldigt mycket skulle förändras om föräldraförsäkringen delades lika utan alternativ. Staten har reglerat arbetstiden och avskaffat barnagan utan att någon kunde säga emot. Varför inte ändra föräldraförsäkringen? Detta skulle bryta könsmönstren och ge oss ett annat samhälle.

Nollvisionen är visserligen en bra utgångspunkt, men samhället måste göra mer i kampen mot suicid.

– Miljoner går till krig; pengar som i stället skulle kunna användas i suicidpreventivt syfte, säger Lars Jalmert, som inte tror på projekt. Han vill se en stabil verksamhet, där kunskap om de existerande könsmönstren sprids bland män i skolan, sjukvården och kriminalvården.

– Vi måste visa att vi skadar både oss själva och andra och att vi inte vill fortsätta göra det, säger han.

Text: Ingemo Orstadius