Funktionsvariation

Stresshantering för personer med rörelsenedsättning

Ny bok: "Jag vill bara leva mitt liv" - stresshantering för dig med rörelsenedsättning.

Metoder mot stress och ångest är sällan anpassade för personer med rörelsenedsättning. Trots att vi vet att personer med rörelsenedsättning ofta är mer stressade än andra. 

Yogapass, tyngdtäcke, mi­ndfulness eller en ny kalender? Sätten att minska sina stressnivåer på kan se olika ut. Men vad funkar om man har en rörelsenedsättning? Det försöker Bräcke diakonis nya bok ge svar på. 

Metoder mot stress och ångest är sällan anpassade för personer med rörelsenedsättning. Trots att vi vet att personer med rörelsenedsättning ofta är mer stressade än andra. Detta faktum har Bräcke diakonis arvsfondsprojekt StrÅng tagit fasta på. Efter tre års arbete med intervjuer, referensgrupper, föreläsningar och stresshanteringskurser presenterar de nu boken ”Jag vill bara leva mitt liv” – stresshantering för dig med rörelsenedsättning.

– Det har varit ett väldigt omfattade men också väldigt roligt arbete. Utan alla de personer med egen rörelsenedsättning som medverkat på olika sätt så hade det aldrig blivit någon bok. Vi är oerhört tacksamma för all erfarenhet och kunskap som vi har fått ta del av, säger projektledare Sara Jonåker.

Boken ska fungera som en självhjälpsbok. Den innehåller fakta, praktiska tips och övningar men med fokus på att vara lättillgänglig och locka till läsning. Som ett stöd i processen för att skapa boken har Kristina Kindberg bidragit med kloka synpunkter. Kristina är representant för Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubben. Hon menar att boken verkligen behövs.

– Boken visar att det är möjligt att anpassa metoder så att man kan delta utifrån sina förutsättningar, något jag tidigare saknat. Dessutom är boken vackert illustrerad vilket i sig ger en lugn känsla, säger Kristina Kindberg.