Stress ökar risk för misstag

Det finns en koppling mellan mängden inflammation i kroppen orsakad av biologisk stress under ett jourpass, antalet trauma- eller svårt sjuka patienter som en läkare tog emot under ett pass, och antalet nära missar rapporterade efter avslutat arbetspass, menar forskare efter att de studerat läkare vid en amerikansk akutmottagning.

Foto: Getty Images

Det finns en koppling mellan mängden inflammation i kroppen orsakad av biologisk stress under ett jourpass, antalet trauma- eller svårt sjuka patienter som en läkare tog emot under ett pass, och antalet nära missar rapporterade efter avslutat arbetspass, menar forskare efter att de studerat läkare vid en amerikansk akutmottagning.

En mindre studie i USA vid en akutmottagning har för första gången undersökt kopplingen mellan egenskattad och biologisk stress i tjänsten med risker för felbehandling. Det är en pilotstudie med ST-läkare och deras nivå av förväntad(egenskattad) stressi början av ett jourpasset, men även deras faktiska nivåer av biologisk stress(stresshormoner) under deras jourpass, och om dessa kan kopplas till en större risk att begå misstag. Den här studien där även forskare från Umeå universitet deltagit har publicerats i BMJ Open.

Bengt Arnetz berättar att det här är den första studien som undersökt både faktiska biologiska stressfaktorer samt egenskattad stress i relation till handledarnas utvärderingar av prestation i form av antal nära missar i tjänsten. 

Den här studien visar vikten av att förstå hur biologisk stress påverkar läkarnas beslutsförmåga vid kritiska behandlingstillfällen.

Fler saker som studien påvisar är:

-Det finns en koppling mellan mängden inflammation i kroppen orsakad av biologisk stress under ett jourpass, antalet trauma- eller svårt sjuka patienter som läkaren tog emot under ett pass, och antalet nära missar rapporterade efter avslutat arbetspass.

-ST-Läkare som själva upplevde sig som stressade före sitt pass rapporterade göra fler nära missar under sina pass.

Flera studier behövs nu för att studera eventuella samband mellan biologisk stress och faktiska felbehandlingar inom vården.

Artikel: BMJ Open, Examining self-reported and biological stress and near misses among Emergency Medicine residents: a singlecentre cross-sectional assessment in the USA.

Related posts