Nyheter

Stort sug efter kunskaper om våld i nära relationer

Länsstyrelserna har hållit utbildningar på olika platser i Sverige under hösten.

Ett år efter #metoo har suget efter kunskaper om våld i nära relationer ökat. Länsstyrelsen har planerat in extra seminarier för att möta intresset. 

Ett år efter #metoo har suget efter kunskaper om våld i nära relationer ökat. Länsstyrelsen har planerat in extra seminarier för att möta intresset. En utbildning genomfördes måndagen den 22 oktober.

Som en del av regeringens #metoo-uppdrag har Länsstyrelsen Skåne fått extra medel inom ramen för sitt arbete kring mäns våld mot kvinnor. Bland annat har man tagit fram ett metodstöd och initierat en utbildning som har blivit hett eftertraktad.

Under våren släppte Länsstyrelserna ett nytt metodstöd, ”Intersektionella perspektiv på våld i nära relationer”, och under hösten har man bjudit in till utbildningar på olika platser i Sverige med utgångspunkt i metodstödet. Både metodstödet och utbildningen är en direkt åtgärd med anledning av det så kallade #metoo-uppdraget som regeringen under året gett till flera olika myndigheter, bland annat länsstyrelserna. Utbildningssatsningen skulle, enligt uppdraget, utgå från de behov som bland annat påtalats i #metoo-upprop från utsatta grupper som socialtjänsten möter.

– Trycket på utbildningsplatserna har varit så pass stor att vi har fått planera in två extra seminarier, vilket naturligtvis är roligt. Men samtidigt visar det att befintliga kunskaper och åtgärder inom området är bristfälliga och otillräckliga, säger Frida Darj, utvecklingsledare på Länsstyrelsen Skåne och ansvarig för metodstödet och utbildningarna.

Skydd och stöd vid våld i nära relationer är samhällets ansvar. Men de som tillhör en grupp som har ett svagt samhälleligt skydd riskerar att få sämre stöd, eller aldrig upptäckas som utsatta för våld. Syftet med metodstödet och utbildningarna är just att sprida kunskap och metoder bland personer som i sitt yrke kan möta våldsutsatta.

– Utbildningen är ett sätt att fånga upp detta och upptäcka de ojämlikheter som finns. Förhoppningen är att det ska bidra till att stärka samhällets insatser för att upptäcka och ge jämlikt stöd till alla våldsutsatta oavsett livssituation, säger Frida Darj.