Äldreomsorg

Stort intresse för vidareutbildning genom äldreomsorgslyftet

120 anställda och vikarier inom äldreomsorgen har ansökt om att få utbilda sig till vårdbiträde eller undersköterska med full lön under tiden. Bilden är tagen innan corona.

Det är mycket stort intresse för äldreomsorgslyftet i Härnösand. 120 anställda och vikarier inom äldreomsorgen har ansökt om att få utbilda sig till vårdbiträde eller undersköterska med full lön under tiden.

Det är mycket stort intresse för äldreomsorgslyftet i Härnösand. 120 anställda och vikarier inom äldreomsorgen har ansökt om att få utbilda sig till vårdbiträde eller undersköterska med full lön under tiden.
− Det visar att det finns ett stort intresse bland våra anställda att skaffa sig högre kompetens, säger Fredrik Mattsson, verksamhetschef inom hemtjänsten.

Äldreomsorgslyftet innebär att staten skjuter till pengar för att stärka kompetensen inom äldrevården. Erbjudandet gäller redan anställda och vikarier som jobbar på särskilt boende, inom hemtjänsten eller inom omsorgen om äldre funktionshindrade.

− Vi erbjuder dem som antas en tillsvidareanställning på 100 procent inom äldreomsorgen och så får de jobba och plugga parallellt, säger Fredrik Mattsson.

Hur många av de 120 sökande som kommer att antas är oklart. Bland annat beror det på hur mycket utbildning de behöver. Bland de sökande finns allt från personer som inte har någon vårdutbildning alls till sådana som bara har någon enstaka kurs kvar.

− Det är många fler sökande än jag hade vågat hoppas på och det är väldigt glädjande. Det här kommer att höja kompetensen markant inom våra verksamheter, säger Fredrik Mattsson.