Störst otrygghet bland unga kvinnor

Nästan varannan ung kvinna känner sig otrygg i sitt hem och närområde. Det visar en nationell undersökning genomförd av Verisure i samarbete med Kantar Sifo.
Svenskarna & Trygghet är en årlig rapport framtagen av Verisure

Nästan varannan ung kvinna känner sig otrygg i sitt hem och närområde. Det visar en nationell undersökning genomförd av Verisure i samarbete med Kantar Sifo.

Nästan varannan ung kvinna känner sig otrygg i sitt hem och närområde. Det visar en nationell undersökning genomförd av Verisure i samarbete med Kantar Sifo, som inför internationella kvinnodagen ville uppmärksamma obalansen mellan könen i fråga om trygghet. Störst trygghet känner äldre män.

Den 8 mars vad det internationella kvinnodagen. En dag som under de senaste åren har varit ett tillfälle att belysa jämställdhetsfrågor som råder i samhället. Den årliga nationella undersökningen ”Svenskarna & Trygghet” visar att nästan var tredje svensk känner sig otrygg (31 %) och att otryggheten är störst hos unga kvinnor i åldern 18–29 år (46 %). Det är en signifikant skillnad jämfört med gruppen äldre män i åldern 65–74 år, där endast 18 procent uppger att de känner sig otrygga i sitt hem eller närområde.

– I populärkulturen och medias rapportering kring brottslighet så målas kvinnor oftast ut som offer och män som antingen förövare eller hjältar. Kvinnor får alltså alltid vara passiva och beroende av andra. Det här påverkar förstås kvinnors upplevelser av otrygghet, framförallt i det offentliga rummet men tydligen också i hemmet. Lägg då till att rättsväsendet tenderar att nedprioritera de brottskategorier som drabbar kvinnor vilket förstås ökar otryggheten och känslan av rättslöshet ytterligare för just kvinnor, säger Kristina Wicksell Bukhari, jämlikhetsexpert på Make Equal.

Rapporten visar att yngre personer generellt upplever sig mindre trygga än äldre. I det yngsta segmentet, 18–29 år, är tryggheten som lägst. Endast 59 procent av dessa känner sig trygga i sitt hem eller närområde. Känslan av trygghet ökar sedan med åldern – tre av fyra i de äldre åldersgrupperna uppger att de känner sig trygga (50–64 år, 77 % och 65–74 år, 75 %).

Oron för inbrott stor hos kvinnor

Undersökningen visar även att kvinnor i större utsträckning oroar sig för att råka ut för inbrott. 29 procent av kvinnorna uppger att man är orolig för att det ska ske ett inbrott i deras hem, jämfört med 24 procent bland männen. Om ett inbrott inträffar håller känslan av otrygghet i sig en längre tid. Nästan hälften av alla inbrottsdrabbade känner sig otrygga efteråt (45 %), men för yngre kvinnor tar det längre tid att känna trygghet igen. Nästan hälften av kvinnorna i åldern 18–29 upplever att de fortfarande känner sig otrygg 12 månader efter att inbrottet ägt rum (43 %).

– Att drabbas av bostadsinbrott är en kränkning av den personliga integriteten. Därför är det inte särskilt konstigt att de som drabbats känner sig otrygga. Men det finns åtgärder som kan öka känslan av trygghet. Hemlarm och grannsamverkan några av de viktigaste faktorerna för att både minska risken för bostadsinbrott och öka känslan av trygghet, säger Fredrik Ringborg, trygghetsexpert Verisure.

Om undersökningen

Svenskarna & Trygghet är en årlig rapport framtagen av Verisure. Rapporten baseras på en undersökning genomförd av Kantar Sifo bland ett slumpmässigt och representativt urval av personer i åldern 18–74 år som bor i eget hushåll. Totalt har 4 200 intervjuer genomförts med jämn spridning över Sveriges samtliga 21 län. Undersökningen genomfördes mellan 22 augusti och 4 september 2019.

Related posts