Uncategorized

Storsatsning på friskvård 2017

En stor utmaning är att få mindre aktiva medarbetare att delta i de friskvårdsaktiviteter som erbjuds. Foto: Getty Images

 Stort intresse att bredda på hälsotänket.

Friskvården på svenska arbetsplatser ökar under 2017.
Enligt en undersökning från HeiaHeia kommer en stor del av de tillfrågade att öka på insatserna eller bredda utbudet framöver. Det finns också ett ökat intresse att lyfta fram nya hälsoteman som stressreducering och återhämtning.


Målsättningen med friskvårdsarbetet är i första hand att öka välmående hos medarbetarna. Det anser 96 procent av dem som deltog i undersökningen från HeiaHeia. Utöver det vill man jobba proaktivt för att minska sjukfrånvaro samt för att minska risken för såväl fysisk som psykisk ohälsa. 

En fjärdedel av respondenterna anser även att ett syfte med friskvårdsarbetet är att öka gemenskapen och vi-andan på arbetsplatsen. Friskvård ses också som ett sätt att attrahera och behålla medarbetare – mer än en femtedel anser att friskvårdsinsatserna gynnar arbetsgivarens image ur ett employer branding perspektiv.

Vad är det då medarbetarna uppskattar mest när det gäller friskvård? Social gemenskap och stöd från kollegorna samt enkelhet, svarar de flesta. Därtill anser man att det uppskattas att det erbjuds ett brett urval att friskvårdsaktiviteter att välja mellan – det ska finnas något för alla.

Den klart största utmaningen ligger i att få mindre aktiva medarbetare att delta i friskvårdsaktiviteterna som erbjuds. 84 procent av respondenterna angav att det är här den största utmaningen. Därtill anser många att det är svårt att nå ut till alla medarbetare. 

Även om fysisk aktivitet ser ut att vara det tema som enligt undersökningen läggs störst fokus på idag, finns det klart ett stort intresse att bredda på hälsotänket på arbetsplatserna och lyfta fram nya teman kring hälsa och välmående. Mindre än 4 procent var av den åsikten att deras friskvårdsarbete redan idag täcker alla de hälsoteman som anses vara viktiga för dem.

Stressreducering och återhämtning var det tema som är överlägset mest intressant, 64 % svarade att detta är något de vill fokusera på framöver. Även främjandet av balans mellan arbete och fritid anses viktigt. Därtill finns det intresse att jobba för att utveckla hälsofrämjande rutiner på arbetsplatsen samt att fokusera på hälsosamma kostvanor. 

Enligt undersökningen är friskvårdsbidraget är fortfarande mest populära sättet att jobba med friskvård, 85 procent svarade att de erbjuder friskvårdsbidrag åt sina medarbetare. Av dem som erbjuder friskvårdsbidrag svarade 62 procent att de har en bra eller ungefärlig bild av hur bidraget utnyttjas, medan 38 procent svarade att de inte känner till eller inte följer upp användningsgraden. De som har åtminstone en ungefärlig bild av hur bidraget används, anger i snitt att endast 55 procent av medarbetarna använder sitt friskvårdsbidrag.

Det råder dock blandade åsikter om huruvida man kunde tänka sig att byta ut friskvårdsbidraget till någon annan form av friskvård. En fjärdedel kunde tänka sig att byta ut friskvårdsbidraget mot något annat, medan 37 procent är osäkra. 39 procent av respondenterna svarade att de vill behålla friskvårdsbidraget även i framtiden.

Enligt undersökningen kommer friskvårdsinsatserna att öka under kommande år. Lite fler än hälften (56 procent) svarade att de kommer att hålla friskvårdsinsatserna på samma nivå med liknande utbud som tidigare, medan 44 procent svarade att de kommer att öka på insatserna eller åtminstone bredda på utbudet framöver. Ingen av dem som deltog i undersökningen tänker minska på insatserna.

Vad gäller budgetar för friskvård svarade majoriteten (84 procent) att de kommer att behålla friskvårdsbudgeten på samma nivå som hittills, medan 14 procent angav att de kommer att öka budgeten inför nästa år. Endast 2 procent kommer att minska budgeten.

Undersökningen utfördes av HeiaHeia (H2H Performance) i oktober-november 2016. Resultaten baserar sig på svaren av 52 respondenter, av vilka majoriteten arbetar inom HR samt med hälso- och arbetsmiljörelaterade frågor på svenska arbetsplatser.