Nyheter

Storasyster lanserar stöd till anhöriga

De anhöriga kan ofta behöva stöd

Storasyster är en stödorganisation för de som har utsatts för sexuella övergrepp. Nu lanserar man en särskild stödfunktion som vänder sig till anhöriga.

Storasyster är en stödorganisation för de som har utsatts för sexuella övergrepp. Nu lanserar man en särskild stödfunktion som vänder sig till anhöriga.

Att ha en nära relation till någon som har erfarenheter av sexuella övergrepp eller våldtäkt kan kännas svårt och väcka en mängd olika tankar och känslor. Samtidigt har den anhöriga ofta en viktig roll i bearbetningsprocessen för den som blivit utsatt för sexuella övergrepp. Vi på Storasyster vet att det kan vara utmanande att både vara ett stöd till sin anhöriga och att samtidigt att ta hand om sig själv och sina känslor. Det är inte heller ovanligt att utsatta upplever att det blir betungande att ta hand om anhörigas känslor och reaktioner efter att de fått kännedom om utsattheten.

Därför lanserar nu Storasyster en stödfunktion till anhöriga genom samtalsstöd via telefon, videosamtal eller på plats, telefonjour onsdagar klockan 12-14 på telefon 070- 86 98 797. Aven samtalsgrupper anordnas.

– För många andra kategorier av anhöriga finns etablerade stödfunktioner i samhället. Vi har sedan Storasysters grundande tagit emot anhöriga i våra stödfunktioner som har haft svårt att hitta stöd och hjälp på annat håll. Runt varje utsatt finns ofta ett antal anhöriga som på olika sätt påverkas av övergreppen. De anhöriga kan ofta behöva stöd, både i sin egen bearbetning av det som de fått höra, men också i att finnas där för den utsatta. Därför känns det extra bra att vi nu gör en riktad satsning för denna målgrupp, säger Cecilia Bödker Pedersen generalsekreterare på Storasyster.