Stor oro för ännu större personalbrist i äldreomsorgen

 
Stor oro för ännu större personalbrist i äldreomsorgenStor oro för personalbrist på grund av Covid-19 inom äldreomsorgen. Foto: Getty Images På grund av den stora smittspridningen i landet är läget ansträngt inom äldreomsorgen i samtliga Sveriges kommuner. Läget väntas bli ännu värre de närmaste veckorna.

Samtliga kommuner i Sverige har stor personalbortfall inom äldreomsorgen på grund av sjukdom, smittspårning och karantän. Den skenande smittspridningen är förödande för all samhällsviktig verksamhet, som kan räkna med att läget förvärras än mer.

Enligt Folkhälsomyndighetens beräknade scenarier för smittspridningen väntas omikron-smittan nå en topp i mitten av januari med 47 000 smittade per dag för scenario 0. Då har man räknat på att vaccinationseffekten för omikron är 20 procent för två doser och 70 procent för tre doser. 

Ett ännu värre scenario kan ge 69 000 nya fall per dag om vaccinationstäckningen inte är lika god efter tre sprutor.

Den 12 januari nåddes en ny rekordnivå i antal smittade per dag på 25 215 nya fall och 11 januari noterades 22 538 smittade per dag.

Flera kommuner rapporterar om stor personalbrist redan nu.

"Vi har ett väldigt ansträngt läge med hög sjukfrånvaro och det har vi haft sedan mitten av december", säger Ingrid Larsson, vård och omsorgschef i Bergs kommun, till P4 Jämtland.

40 procents sjukfrånvaro i Skara

Skara kommun har hela 40 procents sjukfrånvaro på grund av sjukdom enligt TV4-nyheterna.

"Vi har fått ta in folk från ledighet och man har förlängt sina arbetsdagar, sedan har vissa arbetsuppgifter fått vänta, som tvätt och städning" säger Peter Blom, kommunikationschef på Skara kommun till TV4-nyheterna.

Enligt en enkätundersökning som TV4 har gjort bland Sveriges kommuner, svarar 92 procent att de är oroliga för personalbristen inom äldreomsorgen. 223 kommuner hade besvarat enkäten.