Nyheter

Stopp! Min Kropp! fyller 10 år

Stopp! Min kropp!
Rädda Barnen arbetar kontinuerligt med Stopp! Min kropp!, men mellan den 16 – 22 oktober lyfter Rädda Barnen dessa frågor lite extra.

Det har hänt mycket kring samtycke sedan 2013, då vägledningen Stopp! Min kropp! togs fram. Bland annat #metoo och Samtyckeslagen har påverkat ungas syn på kroppsintegritet.

Under Stopp! Min kropp!-veckan fokuserar Rädda Barnen lite extra på frågor om samtycke, kroppen och kroppens gränser. Förra året nådde kampanjen tusentals skolbarn runt om i Sverige.

Syftet med veckan är att göra frågor som har med kroppen, känslor och gränser lättare att prata om. Då blir det lättare för barn att berätta för vuxna när något har hänt.

I år är det dessutom tio år sedan vägledningen togs fram för första gången. Detta föranleddes bland annat av att forskning då hade visat att ett av fem barn var utsatta för sexuella övergrepp. Men av dem fick väldigt få stöd och vård, då övergreppen inte kom till vuxnas kännedom.

Två år senare tog Rädda Barnen fram första versionen av #nätsmart, en vägledning för barn på nätet. Detta skedde i samband med att barns aktivitet på nätet hade ökat markant, och flera fall av grooming hade uppmärksammats. Åren därpå tog Rädda Barnen fram kroppsregler på flera språk, samt filmer, material, och barnböcker, för att vuxna skulle kunna arbeta med Stopp! Min kropp!, både på lågstadiet och med barn i förskoleåldern. Numera finns det även en sång om Stopp! Min kropp!.

Några omvärldshändelser under det senaste decenniet som påverkat barns syn på kroppen och dess gränser är när metoo-rörelsen fick sitt genombrott (2017) samt när Samtyckeslagen trädde i kraft (2018).

– När vi tittar tillbaka på de här åren sedan 2013, är det så mycket som har hänt kring samtycke som påverkat barnen. Metoo som fenomen får till exempel stor betydelse. Frågan om samtycke fick större uppmärksamhet, och det skapades en större förståelse för att övergrepp inte är något svartvitt utan en gråzon. När Samtyckeslagen sedan kom, blev det ett tydligt fokus på att det någon gör med någon annans kropp måste föregås av en fråga och ett tydligt svar, berättar Hanna Thermaenius, psykolog på Rädda Barnen.

År 2022 förändrades läroplanen gällande sexualkunskap, och sexualundervisningen kom att få ett moderniserat innehåll.

– Vad det kommer att få för inverkan på skoleleverna är för tidigt att säga. Men det vi vet är att det kommer fortsätta påverka ungas syn på kroppen och dess gränser, avslutar Hanna.