Nyheter

Stöd till ensamstående mammor från Ukraina

Ukrainska mammor
Projektet har bestått av ett behovsanpassat föräldrastöd till ukrainska mammor.

Ukrainska mammor i Sverige efterfrågar stöd, anpassat efter att vara ensamstående förälder i ett främmande land. Därför har Rädda Barnen erbjudit föräldrastöd för att på längre sikt ge en trygg uppväxt för deras barn. Under 2023 har 98 ukrainska mammor deltagit i 16 föräldragrupper på nio orter runt om i Sverige.

– Rädda Barnen har länge arbetat med att hjälpa föräldrar, och har träffat många ensamstående mammor som är nya i Sverige. Mammorna har berättat att de behöver stöd som är anpassat efter deras villkor, som baseras på att de är ensamstående föräldrar i ett nytt land. Det var därför vi startade projektet, berättar Maria Klavevik projektledare för Starka mammor – trygga barn på Rädda Barnen.

Projektet har bestått av ett behovsanpassat föräldrastöd som ska stärka mammornas kunskaper och självförtroende, och bidra till en positiv relation mellan barn och föräldrar. Det mer långsiktiga målet har varit att ge ger en tryggare uppväxt för deras barn.