Äldreomsorg

Stockholms stad inför ny måltidspolicy för äldre

– Den tidigare kostpolicyn togs fram år 2008, den behövde uppdateras samt moderniseras, säger äldre- och trygghetsborgarråd Erik Slottner (KD).

Äldrenämnden i Stockholm reviderar den elva år gamla kostpolicyn för äldreomsorgen. Beslutet innebär en märkbar ambitionshöjning vad gäller att förstärka den sociala upplevelsen kring måltiden, en satsning på dietistkompetens för att motverka undernäring samt åtgärder för att minska matens klimatpåverkan. 


Ensamhet bland äldre är vanligt förekommande och är en stor riskfaktor som leder till sämre psykisk och fysisk hälsa. Ensamhet kan dessutom minska matlusten, vilket i sin tur kan resultera i undernäring.

– Två av tre personer över 60 år bor idag ensamma och siffror visar att var fjärde person över 85 år upplever ensamhet. Enligt en studie från Karolinska Institutet som följt äldre under flera års tid ökar ensamheten med åldern, ofta på grund av att ens livspartner avlidit, säger Erik Slottner (KD), äldre- och trygghetsborgarråd.

För att bryta trenden krävs ett synsätt som inte betraktar undernäring och ensamhet som separata problem, utan som en sammanlänkad problematik. Därför vill vi att måltiderna ska ses som ett tillfälle att umgås med andra äldre.

– I budgeten för 2019 satsar vi tre miljoner kronor på ett matlyft som bland annat syftar till att avhjälpa ofrivillig ensamhet. Namnbytet från kostpolicy till mat- och måltidspolicy gör att vi breddar blicken och understryker måltidens sociala betydelse. Den reviderade policyn har skrivningar som betonar vikten av att den äldre om möjligt ska ha måltidssällskap. Dessutom har äldreförvaltningen fått i uppdrag att se över fler sätt som den äldre kan få äta i god gemenskap på, säger Erik Slottner.

Mat och måltider står för en tredjedel av hushållens klimatpåverkan. För att göra äldreomsorgen i Stockholms stad mer resurseffektiv och klimatsmart görs nu en rad förändringar.

– Fortsättningsvis ska vi arbeta aktivt med att motverka matsvinn och uppmuntra till inköp av ekologiska råvaror och miljömärkt fisk. Vi ställer också hårdare krav på djurskydd och antibiotikaanvändning. Framöver ska motsvarande svensk nivå ses som minimistandard, även vid köp av utländskt kött, avslutar Erik Slottner.