Nyheter

Startade sjukskrivningar minskar i de flesta branscher

Psykiska diagnoser är den vanligaste orsaken till sjukfall. Störst antal startade sjukfall med psykiska diagnoser återfinns inom branscherna vård

Men vård, omsorg och Socialtjänst är undantag. 

Antalet startade sjukfall minskade i 14 av 18 branscher mellan åren 2015 och 2016. Minskningen har skett inom både privat och offentlig sektor. Inom gruv- och byggbranscherna samt inom omsorg och annan serviceverksamhet fortsätter antalet startade sjukfall att öka. Det visar ny statistik från Försäkringskassan.

Högst sjukfrånvaro återfinns bland kvinnor 2016 i vård, skola, omsorg och sociala tjänster med 147 sjukfall per 1000 sysselsatta. Bland män är det transportbranschen som har högst sjukfrånvaro med 94 sjukfall per 1000 sysselsatta.

– Det är glädjande att antal startade sjukfall minskar. Nu är det viktigt att arbetsgivare håller i detta och fortsätter på inslagen väg med att förebygga så att färre riskerar att hamna utanför arbetsmarknaden, säger Lars-Åke Brattlund, chef för Avdelningen för Sjukförsäkring på Försäkringskassan.

Antal personer som påbörjar ett nytt sjukfall minskar, men antalet dagar med sjukpenning per individ ökar fortfarande bland offentligt anställda, men är oförändrat för privatanställda.

– Längden på sjukskrivningarna ökar trots minskat antal startade sjukfall. Det ställer höga krav på hälso- och sjukvården att tillhandahålla rätt behandling och för arbetsgivarna att anpassa arbetsplatserna, i syfte att förkorta sjukskrivningar och underlätta återgången i arbete, säger Lars-Åke Brattlund.

Statistiken om antalet sjukfall redovisas per diagnos.

Psykiska diagnoser är den vanligaste orsaken till sjukfall. Branscher med störst antal startade sjukfall med psykiska diagnoser återfinns alla inom vård, skola, omsorg och socialtjänst för både män och kvinnor, samt inom veterinärverksamhet.

Störst antal startade sjukfall med psykiatrisk diagnos, 58 per 1 000 sysselsatta, inträffade för anställda inom ”Boende med särskild service för personer med utvecklingsstörning, psykiska funktionshinder eller missbruksproblem”, som är en undergrupp inom vård, omsorg och sociala tjänster

Kvinnor har nästan tredubbelt så många startade sjukfall med psykiatrisk diagnos jämfört med män, 41 startade sjukfall per 1000 sysselsatta för kvinnor mot 15 för män.

Sjukfrånvaron på grund av skador är dock högre för män än för kvinnor, med 12 startade sjukfall per 1 000 sysselsatta för män och 10 för kvinnor.