Stärkt patient och brukarinflytande när nio myndigheter samarbetar

En av de prioriterade frågorna för Rådet för styrning med kunskap är stärkt patient- och brukarinflytande.
Därför tillsattes förra året en arbetsgrupp med representanter för samtliga av de nio myndigheter som ingår i Rådet, bland annat Socialstyrelsen

Foto :Getty Images

En av de prioriterade frågorna för Rådet för styrning med kunskap är stärkt patient- och brukarinflytande.
Därför tillsattes förra året en arbetsgrupp med representanter för samtliga av de nio myndigheter som ingår i Rådet, bland annat Socialstyrelsen

En av de prioriterade frågorna för Rådet för styrning med kunskap är stärkt patient- och brukarinflytande.
Därför tillsattes förra året en arbetsgrupp med representanter för samtliga av de nio myndigheter som ingår i Rådet, bland annat Socialstyrelsen. Men Rådet tog även hjälp av representanter för fem av de stora patientorganisationer och intresseföreningar som finns.
Detta har resulterat i att de nio myndigheternas generaldirektörer har ställt sig bakom gemensamma rekommendationer som ska stärka brukarnas inflytande på framtida satsningar och forskning.

De här rekommendationerna handlar bland annat om att undvika dubbelarbete, och med hjälp av samordning, effektivisering och ökad systematik så ska kvaliteten i samråd mellan myndigheter och patient- och brukarorganisationer höjas.
Mårten Jansson som representerar Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, hoppas att kunskapsstyrningen härmed kommer att kunna anpassas bättre till de faktiska behoven.

-Som brukare eller patienter bjuds vi in till olika hearings, där vi säger ungefär samma sak hela tiden. Nu får vi en chans att ha dialog med flera myndigheter, samtidigt. Samarbetet kommer också att göra det lättare för både myndigheter och brukare att följa upp konkreta satsningar.

Följande myndigheter ingår i Rådet för styrning med kunskap:

SBU (Statens Beredning för medicinsk och social utvärdering)

Socialstyrelsen

TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket)

eHälsomyndigheten

Forte (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd)

LV (Läkemedelsverket

Myndigheten för delaktighet

FoHM (Folkhälsomyndigheten)

IVO (Inspektionen för vård och omsorg)

I arbetsgruppen ingick fem intresseorganisationer:

Diabetesförbundet

NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa)

PRO (Pensionärernas riksorganisation)

Funktionsrätt Sverige 

RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuelllas, transpersoner och queeras rättigheter)

Related posts