Standard ska höja kvaliteten på snabbtester för droganalys

Ny kommité tittar på hur man kan öka tillförlitligheten och säkerställa rätt handhavande vid användandet av snabbtester för droger.
Målet med att ta fram standarder och riktlinjer är att höja säkerhet

Ny kommité tittar på hur man kan öka tillförlitligheten och säkerställa rätt handhavande vid användandet av snabbtester för droger.

Swedish Standards Institute, SIS har startat en standardiseringskommitté för snabbtester för droganalys. Kommitténs uppdrag blir bland annat att utforma kvalitetskrav som ett stöd vid upphandling, göra anvisningar för att få ett säkert och strukturerat användande av tester.

Resultaten från snabbtester kan ha stor inverkan på den enskilda individen eftersom det handlar om tester som görs inom och vid företagshälsovården, skolan, polisen, beroendemottagningar, psykiatrin och även i akutvården, säger Lena Morgan, projektledare och leg. biomedicinsk analytiker på SIS.

Lars-Olov Sjöström från Motorförarnas helnykterhetsförbund, MHF, är ordförande för kommittén och kommer tillsammans med SIS projektledning att leda standardiseringsarbetet.

– Jag ser fram emot ett viktigt arbete och hoppas att Sverige kan bli en föregångare i att styra upp rutiner kring snabbtester för droganalys. Det är roligt att vi har fått till en sådan bred representation i kommittén med representanter från myndigheter, tillverkare och användare och det är fortfarande möjligt för andra att komma med i arbetet och påverka utgången, säger han.

I dag utförs drogtester i många olika verksamheter och sammanhang med hjälp av snabbtester för saliv och urin. Dessa är av varierande kvalitet och utförande. De används också ofta av personal som vare sig har validerad kunskap eller utbildning för ett korrekt användande. Detta sammantaget gör att de resultat som erhålls från testerna är osäkra. För att vara bra bör testerna i största möjligaste mån vara samstämmiga med de resultat som uppnås vid en validerad laboratorieanalys.

– Man ska kunna lita på testresultat och på sättet prover utförs. Genom att skapa branschgemensamma standarder för snabbtester för droganalys blir det säkrare för individen, säger Lena Morgan.

I kommitén SIS/TK609 Snabbtester för droganalys deltar: Kriminalvården, Rättsmedicinalverket, Dräger, ALNA, MHF, Trafikverket och Securiteq.

 

Related posts