Nyheter

Stalkning och olaga förföljelse i jobbet ökar

Jakob Carlander och Benjamin Carlander stalking
Jakob Carlander och Benjamin Carlander är aktuella med ny bok. Foto: Marcus Gustafsson

Benjamin Carlander, leg. psykolog och Jakob Carlander, leg. psykoterapeut lär ut strategier och verktyg för att förebygga och hantera hot på jobbet i sin nya bok.

Stalkning och olaga förföljelse är brottsligt och kan få långtgående konsekvenser för den som utsätts men också för kollegor och hela arbetsmiljön. Enligt en rapport från Brottsförebyggande rådet (Brå) har 600 000 svenskar, eller 9 procent av befolkningen, någon gång utsatts.

– Vi ser att problemet ökar och att det ofta drabbar personer inom kontaktyrken. Det är en sårbar grupp som löper hög risk att utsättas. Gränsen mellan det trevliga, anständiga och acceptabla och det skrämmande, hotfulla och skräckinjagande kan vara hårfin, säger Jakob Carlander.

Tillsammans med Benjamin Carlander har han skrivit boken ”Stalkning och olaga förföljelse i yrkeslivet”. De har också tagit fram webbkursen Rättshaveristiskt beteende och stalking. En kurs med filmade föreläsningar, fördjupningstexter, verktygslåda och kunskapstest.

– Genom ökad kunskap och förståelse kan vi bli bättre på att förutse och i viss mån förebygga att det ska inträffa. När stalkandet ändå är en realitet kan bokens strategier, verktyg och råd vara till hjälp för att överleva mentalt och skydda oss mot stalkaren och hens beteende, säger Benjamin Carlander.

Vem är personen som stalkar och varför stalkar denne? Boken innehåller många exempel och fallbeskrivningar som beskriver fenomenet stalkning i yrkeslivet, orsaker och riskfaktorer som föranleder stalkning samt kännetecknande beteenden hos förövaren. 

Förlag: Gothia Kompetens