Spelberoende utlöses ofta av en storvinst

Spel ger snabba kickar och finns överallt idag. Att fastna i ett spelberoende kan fördärva alltifrån familj och ekonomi till den psykiska hälsan. Anhöriga mår också väldigt dåligt. Men det finns hjälp att få. 
Som i andra beroendesjukdomar så har spelberoende svårt att se sitt problem. Foto: Getty Images

Spel ger snabba kickar och finns överallt idag. Att fastna i ett spelberoende kan fördärva alltifrån familj och ekonomi till den psykiska hälsan. Anhöriga mår också väldigt dåligt. Men det finns hjälp att få. 

Spel ger snabba kickar och finns överallt idag. Att fastna i ett spelberoende kan fördärva alltifrån familj och ekonomi till den psykiska hälsan. Anhöriga mår också väldigt dåligt. Men det finns hjälp att få. Spelfriheten talade om spelberoende på Socionomdagarna.

Spelberoende är svårt att upptäcka. Det varken syns, hörs eller luktar. En person som är spelberoende är också duktig på att upprätthålla fasaden och ljuger mer än andra med beroendesjukdom.

– Det blir ofta ekonomiska konsekvenser av ett spelberoende. Andra tecken är relationsproblem och psykisk ohälsa. Personen kan vara orolig, stressad, nedstämd och ha svårt att sova, säger Finn Stenwall, behandlingsansvarig på Spelfriheten.

Han berättar att spelberoende ofta utlöses av en storvinst.

– Om den som spelar vinner mycket pengar kan det göra att denne ökar insatserna och tar större risker. När man vinner så uppfattas det såklart positivt av andra och få talar om förlusterna. De flesta är inte ens medvetna om hur mycket de förlorar och de skulle gissa på mycket mindre.

Som i andra beroendesjukdomar så har de svårt att se sitt problem. De kan tro att bara de skulle få en ordentlig vinst så är problemen lösta. De börjar låna för att spela och får en orealistisk syn på pengar.

Hela tillvaron kretsar kring spel

Det blir en negativ spiral där hela tillvaron tillslut kretsar kring spel, relationerna blir lidande, de kan inte betala räkningarna, lånar pengar av farliga personer och begår kriminella handlingar.

– Tillslut rasar allt och man förstår att man behöver hjälp. Det enda sättet att bli spelfri är att byta lekplatser, leksaker och lekkamrater, precis som med andra beroenden. Helt enkelt avgränsa sig från allt som har med spel att göra, säger Finn Stenwall.

För att förstå beroendesjukdom behöver man förstå hur vår hjärna fungerar. Cecilia Reuterskiöld, behandlingsterapeut berättar:

– Hjärnan har inte förändrats sedan människan levde som jägare och samlare.

Då fick vi stresspåslag när vi stötte på yttre faror. Det kunde vara någon gång i veckan eller någon gång om dagen som mest. Upplevelsen av fara ger påslag av stresshormoner, som när de frisläpps, ger energi till musklerna så vi kan fly eller slåss. Förenklat kan man säga att när musklerna får arbeta hårt under en tid, som när man springer eller slåss för sin överlevnad, frisläpps dopamin, som i sin tur återställer nivåerna av stresshormoner. När vi sedan samlades kring lägerelden utsöndrades dessutom oxytocin och endorfiner som lugnar hjärnan.

Idag får vi stresspåslag många gånger om dagen.

– Vår hjärna skiljer inte så mycket på en fulltecknad kalender och en sabeltandad tiger. Det största problemet är dock att vi saknar återbalanseringen av stresshormonerna, återhämtningen.

Känslor av skam eller att inte höra till ger också stresspåslag. Förr när vi alltid hade andra människor tätt inpå oss kände vi större lugn, vilket gjorde att vi lättare kunde hantera rädsla och sorg.

Beroendepersoner har ofta lägre dopaminnivåer

– De som utvecklar beroende har ofta inledningsvis lägre dopaminnivåer, och ett högt stresspåslag. När de tar en drog får de en större känsla av välmående än vad en person med ”normala ” dopaminnivåer får. Men välbefinnandet sjunker snabbt och det krävs också mer nästa gång, säger Cecilia.

Redan känslan inför att spela gör att dopaminnivåerna slår i höjden hos dessa personer.

– Det gäller att ta sig ur den här cirkeln, förstå och acceptera sjukdomen. Målet är att kunna fatta beslut på ett kontrollerat sätt med hjälp av frontalloben. Det kan ibland hjälpa att ta några djupa andetag när stressen och suget kommer, säger Cecilia.

Hon tipsar om boken ”Beroendepersonligheten” av Craig Nakken som på ett bra sätt beskriver hur beroende fungerar och hur ett tillfrisknande kan gå till.

Spelfriheten erbjuder öppenvårdsbehandling och digitala självhjälpsmöten. Här finns även en hjälplinje som är öppen dygnet runt där man kan få prata med före detta spelberoende.

Relationerna är körda i botten

– Anhöriga bjuds också in. Relationerna är ofta körda i botten, så de anhöriga mår ofta väldigt dåligt. De har blivit indragna i ett medberoende och det klingar inte av så lätt. Genom samtal kan man få hjälp att bryta den osunda relationen.

Den spelberoende får vid allvarliga fall skriva en fullmakt för att lämna över ansvaret för sin ekonomi tills denne har tillfrisknat och har börjat förstå pengar värde. De får hjälp med skuldsanering och ekonomisk rådgivning.

Vägen till tillfrisknande liknar hur det kan se ut för andra beroenden och påminner om 12-stegsmetoden från AA. Man ska erkänna sin maktlöshet, förstå och acceptera sjukdomen, vara ärlig mot gruppen, sig själv och sina närstående, berätta för vänner och berörda och gottgöra dessa.

– Efter tillfrisknande så kan man hjälpa till och förmedla hopp till andra spelberoende. Det här är en livslång resa. Det är viktigt att hitta andra intressen så man håller sig aktiv med all den tid man har fått som man tidigare lade på spel, avslutar Finn Stenwall.

Related posts