Äldreomsorg

Socialtjänstens riktlinjer för dig som jobbar med riskgrupper

Den största riskfaktorn att drabbas allvarligt av coronaviruset är hög ålder.

Socialstyrelsen har samlat information om coronavirus covid-19 till personal inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård. Här hittar du viktiga länkar och vanliga frågor.

Socialstyrelsen har samlat information om coronavirus covid-19 till personal inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård. Fokus ligger på att skydda riskgrupper, vilket gör att du som arbetar i verksamheter där dessa finns behöver vara särskilt aktsam. 


Den största riskfaktorn att drabbas allvarligt av coronaviruset är hög ålder.

Exempel på utsatta verksamheter och insatser:

– äldreboenden (särskilda boendeformer) och dagverksamhet
– kommunal hemsjukvård hemtjänst boenden för personer med funktionsnedsättning och daglig verksamhet 

– personlig assistans 
– boendestöd 
– hem för vård och boende (HVB) och andra boendeformer  
– socialtjänstens uppsökande verksamheter som till exempel vänder sig till personer i hemlöshet eller missbruk. 

De allra flesta som smittas med viruset blir lindrigt sjuka med luftvägssymtom som går över av sig själva. Framför allt är det vanligt med hosta och feber, men även andningspåverkan, snuva, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk är vanliga symtom.

En mindre grupp av alla smittade har drabbats av allvarligare sjukdom, till exempel lunginflammation, som har krävt vård på sjukhus. Det gäller främst äldre personer och äldre som redan har underliggande sjukdomar, såsom högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdom, lungsjukdom, eller diabetes.

Du är viktig på jobbet när du är frisk

Du som personal har en viktig roll i att ge vård och omsorg till brukare och patienter. Du kan arbeta om du inte har några symtom.

Socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården räknas som samhällsviktig verksamhet. Det betyder att verksamheten ska kunna bedrivas så att samhället kan fungera och erbjuda nödvändig service, omvårdnad och trygghet.

Fråga din chef vad som gäller för dig så att du skyddar dig från att bli smittad i arbetet.

Stanna hemma när du är sjuk

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att du stannar hemma från jobbet om du har symptom som feber, hosta, andningspåverkan, snuva, halsont, huvudvärk, illamående eller muskel- och ledvärk. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Då undviker du att smitta vård- och omsorgstagare och arbetskamrater.

Regler om handhygien och arbetskläder

All personal som vistas i vård- eller omsorgsmiljö behöver arbeta på ett sätt som minskar risken för smittspridning. Basala hygienrutiner gäller för all personal inom vård och omsorg. De utgör en viktig grund för att skydda både dig själv och andra.

E-utbildningar om covid-19

Karolinska Institutet tagit fram korta e-utbildningar för personal inom sjukvården som möter personer med misstänkt eller bekräftad covid-19. 

Utbildning 1 – hindra smittspridning och skydda personal

Utbildning 2 – triage och användande av personlig utrustning

Mer information om basala hygienrutiner

Basala hygienrutiner hos Socialstyrelsen

Vårdhandboken – vårdhygien, infektioner och smittspridning

Information om covid-19 på olika sätt

Det finns personer som kan behöva särskilt stöd av dig som arbetar i vård och omsorg för att ta till sig information om covid-19 och hur vi kan minska smittspridning.

Det kan handla om personer med syn-, hörsel- eller kognitiva svårigheter eller de som inte har svenska som förstaspråk.

Det finns informationsmaterial som du kan använda när du informerar personer som har särskilda behov.

Information i olika format

Myndigheten för delaktighet (MFD) har samlat information om coronaviruset och covid-19 på teckenspråk och lättläst svenska.

Information på andra språk än svenska

Information på andra språk

Bildstöd om covid-19


Bildstöd med enkel information


Svar på vanliga frågor

Här hittar du svar på vanliga frågor

Frågor om socialtjänstens ansvar

Fråga i första hand din chef vad som gäller på din arbetsplats. Generella frågor om socialtjänstens eller personalens ansvar kopplade till covid-19 kan ställas till socialstyrelsen@socialstyrelsen.se eller växeln 075-2473000

Allmänna frågor om covid-19

Här finns samlad aktuell information om covid-19:

Folkhälsomyndigheten.se 

Krisinformation.se 

Du kan även ringa telefonnummer 113 13 om du har allmänna frågor om covid-19. Det är det nationella informationsnumret och är öppet dygnet runt årets alla dagar.
Privatpersoner som behöver rådgivning och hjälp hänvisas till numret 1177 Vårdguiden för att få medicinsk bedömning på närmaste vårdcentral.