Funktionsvariation

Socialministern presenterar förslag på ändringar i LSS

Regeringen remitterade i fredags en promemoria med förslag på ändringar i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 

Regeringen remitterade i fredags en promemoria med förslag på ändringar i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Förslagen innebär att behov av hjälp med andning och sondmatning ska utgöra sådana grundläggande behov som kan ge rätt till personlig assistans.

– Jag är glad att det första konkreta resultatet av januariavtalet stärker den personliga assistansen. Att återställa rätten till assistans för personer med behov av hjälp med andning och sondmatning är ett viktigt första steg för att skapa en tryggare LSS-lagstiftning, säger socialminister Lena Hallengren.

Personlig assistans är ett personligt utformat stöd som kan ges till personer som har stora och varaktiga funktionshinder. I LSS-lagen framgår vilka grundläggande behov den enskilde kan få hjälp med men det saknas idag bestämmelser om hjälp vid andning och sondmatning. Det innebär att personer som har sådana behov inte får det heltäckande stöd som personlig assistans syftar till.           

I promemorian föreslås att behov av hjälp med andning och sondmatning ska utgöra grundläggande behov som kan ge rätt till personlig assistans enligt LSS. Bedömningen är att regeringen ska överlämna en proposition till riksdagen i vår och att lagen ska kunna träda i kraft i mitten av sommaren.

Delar av regeringens politik bygger på januariavtalet, som är en sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna. Promemorian är det första konkreta resultatet av detta. Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet är överens om att säkerställa att den personliga assistansen och assistansersättningen ska präglas av hög kvalitet och rättssäkerhet.