Karriär

Socialkontoret i Skellefteå inför arbetstidsmodell

Skellefteå kommun har tillsammans med fackförbundet Kommunal kommit överens om en arbetstidsmodell med möjlighet till medarbetarpåverkan för arbetsgrupper inom Vård och omsorg och Stöd och service. En liknande modell har testats i kommunen under sex månader med gott resultat. 

Skellefteå kommun har tillsammans med fackförbundet Kommunal kommit överens om en arbetstidsmodell med möjlighet till medarbetarpåverkan för arbetsgrupper inom Vård och omsorg och Stöd och service. En liknande modell har testats i kommunen under sex månader med gott resultat. Modellen kommer att börja införas i Skellefteå kommun under hösten 2019.

– Målet är en effektiv bemanningsprocess med budget i balans samt rätt kompetens på rätt plats vid rätt tid, säger Camilla Lindström, HR-chef på socialkontoret.

Den nya modellen ger medarbetaren möjlighet att lägga egna schemaförslag och samtidigt ha ett saldo på 15 timmar plus-och minustid. När medarbetaren lagt sitt schemaförslag stäms det av mot resten av arbetsgruppen, sedan sammanställer en schemakonsult schemat. De arbetsgrupper som inte är intresserade av att ansluta sig till den nya arbetstidsmodellen har valet att fortsätta med den nuvarande schemaprocessen.

– Modellen ger medarbetarna större möjligheter att påverka sin arbetstid vilket vi vet att många efterfrågat under lång tid. De medarbetare som provat modellen har varit nöjda, säger Camilla Lindström.

En liknande arbetstidsmodell har under sex månader testats inom et antal verksamhetsområden inom Vård och omsorg och Stöd och service. Alla grupper som testat modellen har utbildats innan de börjat använda den, något som varit en viktig framgångsfaktor.

– För att modellen ska fungera på bästa sätt har det varit väldigt viktigt att utbilda alla berörda innan arbetet inletts. Utbildningen har gjort att arbetet enligt modellen har gått väldigt bra, säger Camilla Lindström.