Forskning

Sociala medier ett stöd för föräldrar som förlorat ett barn

Foto: Getty Images

Föräldrar som förlorat ett barn för stöd och nya möjligheter att bearbeta sorgen genom sociala medier, då det blir allt vanligare med särskilda intressegrupper för olika typer av stöd.

De här grupperna är ett komplement till de traditionella stödverksamheternas fysiska träffar och de ger sörjande föräldrar möjlighet att träffa andra i samma situation, dygnet runt.
– Genom sociala medier har medlemmarna tillgång till stödgruppen dygnet runt, oberoende av var de bor och när på dygnet de behöver stöd, konstaterar Ylva Hård af Segerstad, docent vid Göteborgs universitet.

Det kan vara lättare att skriva av sig än att prata ibland, och grupperna är en trygghet för den som vaknar med ångest mitt i natten.
–  Genom sociala medier har medlemmarna tillgång till stödgruppen dygnet runt, oberoende av var de bor och när på dygnet de behöver stöd. Samtidigt upplever många föräldrar möjligheten att skriva av sig i sociala medier som ett bra komplement till samtal vid de möten som fysiska stödföreningar ordnar. Ibland är det lättare att skriva än att prata inför andra om det svåra som inträffat, säger Ylva Hård af Segerstad, docent vid institutionen för tillämpad IT.

Ylva Hård af Segerstad har i flera studier tittat närmare på digitala forum. Framförallt har hon studerat en sluten Facebook-grupp med drygt 1900 medlemmar som funnits sedan 2011 och som drivs av föreningen ”Vi som har förlorat ett barn”. Genom enkätundersökningar, intervjuer och deltagarobservationer har hon kunnat se vilket stöd som gruppen ger medlemmarna, interaktionen mellan medlemmarna samt mönster för vad användarna har behov av att dela med sig av i forumet.

– I den digitala stödgruppen är det i princip obegränsad tillgång till personer att komma i kontakt med och ingen gräns för hur ofta du får vända dig till forumet och ventilera praktiska och existentiella frågor, till skillnad från off-linegrupperna som begränsas av det fysiska mötet. Det upplevs som en stor trygghet för dem som kanske vaknar mitt i natten med ångest och som omedelbart känner behov av att komma i kontakt med någon i samma situation, säger hon.

Moderatorerna i facebookgruppen ger endast föräldrar som förlorat ett barn tillträde, det och att gruppen är sluten, och ger en viss anonymitet ger en trygghet. Det som delas i gruppen kan bara ses av personer med liknande erfarenheter. 

Många föräldrar begränsar sig inte heller till en on-line grupp, man kan vara engagerad i flera olika forum, ibland mer specifika grupper. För dem som förlorat ett barn i cancer, eller förlorat en tvilling. Ett sätt att få stöda av andra med likartade upplevelser.

Studier:
Dorthe Refslund Christensen, Ylva Hård af Segerstad, Dick Kasperowski & Kjetil Sandvik (publicerad 2017) Bereaved Parents’ Online Grief Communities: De-Tabooing Practices or Relation-Building Grief-Ghettos?

Hård af Segerstad, Y., Sand, P., and Nilsson, S., 2018. Addressing the Elephant in the Room. Social Media and the Needs of Adolescents and Young Adults with Cancer to Talk about Death. In Proceedings of the The 4th International Death Online Research Symposium (DORS4) (University of Hull, Hull, UK, August, 15-17, 2018 2018).

Källa: Forskning.se