Småföretagare skapar välfärd

Småföretagens anställda står för de sammantaget största skatteintäkterna till landets kommuner och bidrar därmed mest till den kommunala välfärden. 
Foto: Getty images

Småföretagens anställda står för de sammantaget största skatteintäkterna till landets kommuner och bidrar därmed mest till den kommunala välfärden. 

Småföretagens anställda står för de sammantaget största skatteintäkterna till landets kommuner. Det visar en analys som Företagarna presenterar i sin rapport Välfärdsskaparna. 
 
I den sammanställs skatteintäkterna i landets samtliga 290 kommuner.

I 217 av Sveriges 290 kommuner står småföretagen för den största andelen av inkomstskatten. Störst är bidraget från småföretagen i Åre med hela 42 procent. Lägst är andelen i Oxelösund med 19 procent. Genomsnittet för landets samtliga kommuner är 29 procent.

De sektorer som den kommunala inkomstskatten kommer ifrån är småföretag, samt företag som har mer än 50 anställda, offentlig sektor, övriga organisationer, pensionärer och andra (arbetslösa, sjuka, studerande och övriga).

– Med rapporten Välfärdsskaparna vill vi sätta fingret på hur viktiga småföretagen är och inspirera alla kommunala beslutsfattare att se vilka möjligheter som finns i att förbättra företagarklimatet i kommunen, säger Günther Mårder, vd, Företagarna.

Undersökningen utgår från alla som betalar kommunal inkomstskatt och bygger på offentlig statistik från SCB och Arbetsförmedlingen gällande 2015.

Related posts