Uncategorized

Slut på inhyrd vårdpersonal

Om två år ska samtliga landsting och regioner vara oberoende av inhyrd personal. 

Om två år ska samtliga landsting och regioner vara oberoende av inhyrd personal. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, skriver att de nu satsar brett för att nå detta mål.

”I Sverige når vi inom många områden medicinska resultat i världsklass. Men det finns utmaningar. Frågar man patienterna anger de brist på kontinuitet som ett av flera utvecklingsområden. Personalen vill ha bättre arbetsmiljö och villkor. Därför krävs att vården blir oberoende av inhyrd personal och har en stabil och varaktig bemanning med egna medarbetare i den löpande verksamheten.” 

Det skriver Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, i ett pressmeddelande och fortsätter.
”Vi pratar inte om ett totalstopp – det kommer ibland av olika anledningar, att finnas ett behov av inhyrd personal. Men vi ska kunna klara den dagliga verksamheten utan att vara beroende av inhyrd personal.”
Man anger flera skäl till varför landsting och regioner ska bli oberoende av inhyrd personal. Främst handlar det om att man vill att vården ska vara säker för patienterna. Det förutsätter kontinuitet, menar SKL. ”Ju fler som är involverade i vården, desto större risk för fel och misstag. I ett vårdförlopp där det ständigt kommer in ny vårdpersonal ökar risken för fel. Det handlar också om trygghet. För många, inte minst äldre och kroniskt sjuka som ofta söker vård, är det en trygghet att möta samma vårdpersonal, personer som har god kunskap om patienterna och deras behov.”
Till detta, menar SKL, kommer att det även är dyrare för landstingen och regionerna att ha inhyrd personal i stället för egna medarbetare.
”Med ett oberoende av hyrpersonal kan vi skapa en ännu tryggare vård och attraktivare arbetsplatser. Vi får också möjlighet att lägga extrakostnaderna för hyrpersonal där pengarna gör större nytta. På fyra år har den totala kostnaden i landet för inhyrd personal ökat med 1,5 miljarder till fyra miljarder.”