LSS

Skyddat boende + LSS = sant

Villbergagruppen kommer att stå för LSS-insatsen och Omsorg Skydd Säkerhet AB för skydds-insatsen. Genrebild från Getty Images

En grupp som man missar när man talar om skyddat boende är personer som har autism med tilläggsdiagnoser. De är särskilt sårbara just på grund av sin funktionsnedsättning och har också svårt att berätta att de är utsatta. Nu kan OSS och Villbergagruppen erbjuda LSS och skyddat boende tillsammans.

Flera studier visar att personer med funktionsnedsättning löper större risk att utsättas för våld. Men det råder stor brist på skydd och stöd till den här gruppen, som riskerar att hamna mellan stolarna.
– Vi får in mer och mer komplexa ärenden för skyddat boende där det skulle behövas LSS-kompetens. Vi är jätteduktiga på skydd, men vi kan inte LSS. Därför känns det väldigt bra att ha fått till ett samarbete med Villbergagruppen, säger Johanna, verksamhetsansvarig på Omsorg Skydd Säkerhet (OSS).
Det var när de ställde ut på SSILs utbildningsdagar som Johanna och Katrin Idås, vice vd på Villbergagruppen började prata om att samarbeta.
– Vi erbjuder HVB, stödboende, LSS-boende, skola och familjehem. Jag har arbetat med skyddat boende tidigare, så det ligger mig fortfarande varmt om hjärtat. Därför nappade jag direkt på idén om LSS och skyddat boende, något som vi också har märkt ett behov av, berättar Katrin Idås.Rent praktiskt kommer det att gå till så att Villbergagruppen står för LSS-insatsen och OSS för skydds-insatsen.

Behöver utformas utifrån individen

Både Johanna och Katrin delar övertygelsen att man behöver utforma varje insats utifrån den enskilda personens behov.

– Vi tänker lika. Det går inte att anpassa personer efter en speciell modell, man måste anpassa insatsen efter personens behov. LSS är väldigt fyrkantigt, det finns två mallar för bostad med särskild service för de som är i behov av stort stöd – gruppboende eller servicebostad enligt LSS 9§9, men det passar inte alla, säger Johanna.

– En funktionsnedsättning är en begränsning och då behöver man hitta sätt att få det att fungera trots begränsningen. Det går inte att behandla eller öva bort en funktionsnedsättning, men såklart så kan alla utvecklas med rätt stöd, säger Katrin.

När man av samhället upplevs som lite udda och inte riktigt vet vad som är rätt och fel är det lätt att man blir extra sårbar för kriminella eller andra osäkra miljöer.

Det har rapporterats mycket om tjejer med autism som far illa på SiS och egentligen inte hör hemma där.

– Sedan har vi tjejerna som är utsatta för hedersvåld. Skydd är väldigt komplext idag och har man sedan en annan problematik inom LSS så blir det ännu svårare att möta behoven. Genom samarbetet med Villbergagruppen så får vi spetskompetensen och behöver inte lära oss LSS. Det är två olika placeringsformer med olika lagar och olika språk, säger Johanna.

Antingen så kan personen redan ha en LSS-insats när behovet om skydd dyker upp eller så upptäcks LSS-behovet när personen söker skyddat boende. Det kan bli problem om personen har fått en LSS-insats beviljad i hemkommunen och skyddsplaceringen helst ska ske i en annan kommun.

– Det kan också komma frågor om vem som ska stå för kostnaden, men den får delas. Det här är inte LSS eller skydd, utan båda delarna, säger Johanna.

Behöver förutsägbarhet och stöd

Personer med intellektuell funktionsnedsättning eller autism behöver förutsägbarhet och stöd. Genom bildstöd går det lättare att förstå och ta till sig information.

– Det är inte säkert att funktionsnedsättningen syns och så tror man att personen förstår, men har bara tagit in första meningen. Det är viktigt att de blir bemötta med LSS-kunskap och det är också extra svårt för den här gruppen att inte röja sig, säger Katrin.

Sedan är situationen med skyddsinsatsen extra påfrestande för den här gruppen, som är i så stort behov av trygghet och tydlighet över hur saker ska vara.

– När man är i behov av skydd så är det ingenting som är tydligt och tryggt. Då blir det att man ligger på högsta stressnivå hela tiden och har väldigt svårt att varva ned. Det funkar absolut inte att bli isolerad om man har särskilda behov, säger Johanna.

OSS och Villbergagruppen kommer att ställa ut gemensamt på Dagen för Skyddat Boende den 26 oktober i Göteborg som SSIL arrangerar tillsammans med Stiftelsen Insats Skyddat Boende.

– Vi som arbetar med skyddsinsatser är inte alltid så lätta för socialtjänsten att hitta. Det känns jätteroligt att vi på detta sätt kan nå ut och berätta att denna skräddarsydda insats finns idag via OSS och Villbergagruppen, avslutar Johanna.