Skyddade boenden behöver leva upp till nya krav

Branschen har länge efterfrågat kvalitetshöjning och tillståndsplikt för skyddade boenden, men Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, känner stor oro för delar av regeringens nya förslag.
Regeringen vill stärka barnrättsperspektivet till barn som följer med en våldsutsatt vårdnadshavare till skyddat boende. Foto: Getty Images.

Branschen har länge efterfrågat kvalitetshöjning och tillståndsplikt för skyddade boenden, men Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, känner stor oro för delar av regeringens nya förslag.

Branschen har länge efterfrågat kvalitetshöjning och tillståndsplikt för skyddade boenden, men Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, känner stor oro för delar av regeringens nya förslag.


Roks välkomnar regeringens förslag att permanenta stödet till kvinno- och tjejjourerna och deras riksorganisationer. Samtidigt ser man med bestörtning på regeringens beslut att barn ska ges egna placeringar när de kommer till en kvinnojour med sin mamma (SOU 2017:112 Ett fönster av möjligheter, Ds 2020:16).

Många aktörer har tidigare efterfrågat just detta för att barnen inte bara ska ses som en medföljande, utan med en egen placering kunna få den vård och stöd som barnet behöver. 

För att leva upp till de nya kraven kan vissa ideella organisationer som driver skyddade boenden behöva utveckla sitt arbete. Regeringen avsätter 50 miljoner kronor till det, men Roks är ändå kritiska till kraven, som vissa jourer kanske inte klarar av.

– En av kriterierna för att barnet ska få bo på jouren är att det behöver vård på den aktuella inrättningen. Barnets behov av att bo på jouren ska omprövas med jämna mellanrum, syskonen ska prövas individuellt och bara om behovet finns hos det enskilda barnet ska det bo kvar. Ingenstans synliggörs det att jouren är en fristad från våld, kanske den första någonsin för barnet, säger Jenny Wetterstrand, ordförande, Roks.

Hon tycker att man inte har tagit hänsyn till verkligheten. 

– Det är byråkrati anförtrodd en instans som våra jourer gång på gång ser tar mannens parti och förminskar våldet, socialtjänsten. Därför är vi kritiska, och för att ingen mamma som skyddar sig själv och sina barn och flyr från våld ska få barnen omhändertagna. 

Sveriges stadsmissioner, som drivs som ideell förening, välkomnar regeringens förslag.

– Utifrån vårt perspektiv sett är förslaget helt rätt väg att gå. Det handlar inte om att frånta kvinnors och mammors rättigheter utan att se till barnens behov och rätt till stöd och behandling. ”Ett fönster av möjligheter” tar hänsyn till en modern socialtjänst, barnkonventionen och barns rättigheter och förlagen innehåller viktiga steg mot professionalitet och kvalitet, något alla våldsutsatta personer faktiskt har rätt till, säger Sanna Detlefsen, Linköpings Stadsmission.

UPPDATERING: Samuel Svan, politiskt sakkunnig hos Märta Stenevi förtydligar: 

– Reformen är utformad för att barnet ska följa med den våldsutsatta föräldern (i de allra flesta fall mamman) till det skyddade boendet. I föreslagen lagtext står att barnet inte får placeras i skyddat boende utan en vårdnadshavare. Det handlar alltså inte om två olika placeringar, utan endast att socialnämnden ska fatta ett beslut för det medföljande barnet, i syfte att bättre kunna ge stöd individuellt till barnet.

Related posts