Äldreomsorg

Skärpta riktlinjer ställer krav på munskydd

Munskydd bör användas av all vård- och omsorgspersonal då de befinner sig i lokalerna. Foto: Getty Images

Mitt i den andra vågen av covid-19 skärper Folkhälsomyndigheten riktlinjerna om munskydd inom vård och omsorg.

Mitt i den andra vågen av covid-19 skärper Folkhälsomyndigheten riktlinjerna om munskydd inom vård och omsorg. Från att munskydd tidigare ”kan övervägas” heter det nu att det ”bör användas” av all vård- och omsorgspersonal under hela tiden när de vistas i vårdlokalerna.

Smittspridningen av Covid-19 blir allt allvarligare i Sverige. Över 8 000 människor har dött i sjukdomen i landet och i december nåddes toppen av den andra vågen.
Smittspridningen är hög i samhället och smittan sprids till största del av symtomfria personer på arbetsplatser och i hemmen. Därför är råden att vi inte ska träffa personer inomhus som inte ingår i vårt hushåll. Men vissa arbetsplatser kan inte hållas stängda. Och inom vård- och omsorg har det varit extra problematiskt då våra äldre äldre har smittats av personal på äldreboenden och av vårdpersonal på sjukhus som inte har haft munskydd vid enklare undersökningar.

Munskydd bör läggas till

Den 22 december skärpte Folkhälsomyndigheten riktlinjerna genom en uppdaterad publikation ”Åtgärder för att minska risken för smittspridning av covid-19 från personal inom vård, tandvård och omsorg”. Johan Carlson, generaldirektör för Folkhälsomyndigheten, skriver i ett förord att munskydd bör läggas till som en extra åtgärd för att ytterligare minska risken för smittspridning. 
Tidigare riktlinjer sa att munskydd eller visir ”kan övervägas” om inte grundläggande åtgärder mot smittspridning räcker. Nu står det i uppdateringen att source control, användning av framförallt munskydd, ”bör läggas till”. Inte bara vid ansiktsnära arbete som det stod tidigare, utan även kontinuerligt för personal då de befinner sig i vårdlokalerna och även för patienter då fysiskt avstånd inte kan upprätthållas eller då de är utanför sina rum.
Johan Carlson pekar på att WHO den 1 december 2020 rekommenderar denna användning av munskydd. Folkhälsomyndigheten har nu gjort en litteraturgenomgång avseende effekten av att använda munskydd eller visir och kan se att det finns ett vetenskapligt stöd för att medicinska munskydd har effekt. Effekten av visir har inte undersökts. Därför är det munskydd som rekommenderas.