Skärpt straff för överträdelse av kontaktförbud

Fotboja vid utvidgat kontaktförbud och skärpt straff vid överträdelse av kontaktförbud. Det är två nya lagförslag från Regeringen för att stärka arbetet mot mäns våld mot kvinnor.
Det ska bli lättare att ge mannen kontaktförbud gällande den gemensamma bostaden. foto: Getty Images

Fotboja vid utvidgat kontaktförbud och skärpt straff vid överträdelse av kontaktförbud. Det är två nya lagförslag från Regeringen för att stärka arbetet mot mäns våld mot kvinnor.

Fotboja vid utvidgat kontaktförbud och skärpt straff vid överträdelse av kontaktförbud. Det är två nya lagförslag från Regeringen för att stärka arbetet mot mäns våld mot kvinnor. De nya förslagen presenterades efter ett möte med myndigheter och organisationer i fredags.

Regeringen intensifierar arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Nya åtgärder är också att vänta, meddelade man i en pressträff den 23 april. Då hade man haft ett möte med bland annat riksdagens partier, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Jämställdhetsmyndigheten och Nationellt Centrum för Kvinnofrid. Även representanter från kvinnojourernas riksorganisationer Roks och Unizon deltog och gav sina perspektiv. 

– Vi har gjort många straffskärpningar på området och arbetet fortsätter. Nu går vi vidare med bland annat ett utvidgat kontaktförbud där elektronisk övervakning blir en förstahandsåtgärd, det vill säga oavsett om överträdelse tidigare har skett eller inte. Vi skärper straffen för överträdelse av kontaktförbud och vill också ta bort det så kallade väsentlighetskravet. Om skyddspersonens skäl för ett kontaktförbud för en gemensam bostad väger tyngre än motpartens skäl, så bör ett kontaktförbud för den gemensamma bostaden meddelas, säger justitieminister Morgan Johansson.

De nya förslagen som regeringen presenterar är:

– Skärpt straff för grov kvinnofridskränkning.

– Fridskränkningsbrott utvidgas.

– Fotboja görs till möjlig förstahandsåtgärd vid beslut om utvidgat kontaktförbud

– Skärpt straff för överträdelse av kontaktförbud, och ansvarsfriheten vid ringa straff avskaffas.

– Lättare att ge mannen kontaktförbud gällande den gemensamma bostaden (slopat väsentlighetskrav.

– Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem. Varje gång en man angriper en kvinna är det ett misslyckande för hela samhället, säger jämställdhetsminister Märta Stenevi. 

Related posts