Guider

Sjung fram språket

– Det är ett fantastiskt bra sätt att lära sig ett nytt språk

Att sjunga och spela ett instrument är för många en stor källa till glädje. Det har Göteborgs Räddningsmission och Svenska kyrkan i Bergsjön tagit fasta på. Sedan en tid driver de tillsammans projektet ”Sjung Språket” där sånger används som verktyg för att lära nyanlända svenska.

Att sjunga och spela ett instrument är för många en stor källa till glädje. Det har Göteborgs Räddningsmission och Svenska kyrkan i Bergsjön tagit fasta på. Sedan en tid driver de tillsammans projektet ”Sjung Språket” där sånger används som verktyg för att lära nyanlända svenska.

Jan Mattsson, pastor i Angered har länge haft musiken som sin ledstjärna. Hur bra det var att arbeta med musik och språk insåg han efter att i slutet på 1990-talet varit med och startat en kulturskola, Svängdörren,där han verkade som musikpedagog.
– Jag hade ingen erfarenhet alls av detta,men vi köpte några trummor och började sjunga. Jag skrev små enkla sånger som vi sjöng och pratade kring. Sen översatte mina elever mina texter till sitt språk, till exempel arabiska. Idag arbetar Jan efter samma koncept, fast i Bergsjön och i samarbete med Göteborgs Räddningsmission.
– Det är ett fantastiskt bra sätt att lära sig ett nytt språk, det blir lättare att till exempel få uttal rätt. Alldeles nyss jammade jag faktiskt med en tidigare gitarrelev från Syrien, både på arabiska, som han lärt mig, och svenska, som jag lärt honom. Det är ett fantastiskt sätt att bygga broar.
Iden till ”Sjung språket”, hemsidan och CD:n fick Jan efter att en sy-verkstad beställde egna sånger.
– De skulle till exempel handla om saxar och sytråd, och sen har det bara blivit mer och mer. Vi har sånger som handlar om allt från de olika färgerna, olika rum till att åka spårvagn och köpa biljett. När detta skriva har Jan, tillsammans med sina elever, samlat ihop cirka 20 sånger som går att lyssna på, eller ladda ned, gratis på hemsidan. Texter och noter, CD med musiken samt en handledning finns att köpa.
– Just nu håller vi på att ta fram andra upplagan av CD:n. Första upplagan, som vi gjorde för ungefär ett år sedan är slutsåld, det är roligt att den fått så stor spridning, avslutar Jan Mattsson. 
● Sångerna kan du lyssna på via www.sjungspraket.se. Handledning med noter och ackord samt CD-skiva kan beställas på www.raddningsmissionen.se
Har ni också sånger eller ramsor ni använder för att lära in ord eller komma ihåg saker? Ta gärna kontakt med Jan Mattsson, så kan han fortsätta fylla ljudbiblioteket.