Sjukskrivningar bland tjänstemän tillbaka på rekordhöga nivåer

– Utvecklingen med ökad sjukskrivning måste bromsas! Det behövs mer fokus på det förebyggande arbetet för att få bukt på de höga sjuksiffrorna, säger Henrik Ehrenberg, samhällspolitisk chef, Unionen.

– Utvecklingen med ökad sjukskrivning måste bromsas! Det behövs mer fokus på det förebyggande arbetet för att få bukt på de höga sjuksiffrorna, säger Henrik Ehrenberg, samhällspolitisk chef, Unionen.

Sjukskrivningar bland tjänstemän är tillbaka på rekordhöga nivåer, visar ny statistik från Unionen. 

– Utvecklingen med ökad sjukskrivning måste bromsas! Det behövs mer fokus på det förebyggande arbetet för att få bukt på de höga sjuksiffrorna, säger Henrik Ehrenberg, samhällspolitisk chef, Unionen.

Unionen har undersökt hur sjuka tjänstemän på den privata arbetsmarknaden varit mellan åren 2008 till 2018. Siffrorna visar att sjukfallen bland tjänstemän är tillbaka på rekordhöga nivåer, efter ett mindre trendbrott med ett minskat antal sjukfall år 2015-2017. År 2018 var 14 av 1000 privatanställda tjänstemän sjukskrivna, jämfört med 7 av 1000 tjänstemän år 2008.

– Utvecklingen med ökad sjukskrivning måste bromsas! Arbetsgivarna måste satsa mer på att arbeta systematiskt med arbetsmiljön, säger Henrik Ehrenberg.

Precis som för sjukfrånvaron i samhället i stort är privatanställda kvinnliga tjänstemän sjukskrivna i större utsträckning, jämfört med männen. Bland privata tjänstemän är det dubbelt så många sjukskrivna kvinnor som män. För kvinnor var det år 2018 strax över 20 sjukskrivna per 1000 privata tjänstemän, jämfört med männen där nästan 9 av 1000 privata tjänstemän var sjukskrivna.

Siffrorna visar även att kvinnor drabbas i högre grad av psykisk ohälsa. Av alla sysselsatta på arbetsmarknaden som är sjukskrivna på grund av psykiska sjukdomar är 70 procent kvinnor. Men psykisk ohälsa ökar även bland män. Sedan år 2008 har män som sjukskrivs på grund av psykisk ohälsa ökat från strax över två av tio till fyra av tio år 2018.

– Det är oroväckande! Arbetsgivare behöver mer kunskap, framförallt om psykisk ohälsa. Det behövs mer fokus på det förebyggande arbete och bättre rehabilitering på arbetsplatsen för att få bukt på de höga sjuksiffrorna, säger Henrik Ehrenberg.

Rapport: Så sjuka är tjänstemännen

Unionens rapport Hur sjuka är tjänstemännen? bygger på unik statistik från Alecta om sjukfall för privatanställda tjänstemän. Tjänstemännen som ingår i statistiken omfattas av ITP-avtalet och är försäkrade via Alecta. Rapporten redovisar även offentlig statistik från Försäkringskassan. Perioden som redovisas i rapporten är från åren 2008-2018.

Related posts