Psykisk ohälsa

Självmord – psykologiska olycksfall som kan förhindras

Suicide Zeros regionala samordnare Marie Niljung och generalsekreterare Alfred Skogberg på plats i Almedalen.

Suicide Zero deltar med flera seminarier i Almedalen under veckan.

Suicide Zero deltar med flera seminarier i Almedalen under veckan. Självmord – psykologiska olycksfall som kan förhindras, är ett seminarium som äger rum vid två tillfällen.

Suicide Zeros generalsekreterare Alfred Skogberg och regionala samordnaren Marie Niljung deltar på seminariet Självmord – psykologiska olycksfall som kan förhindras, som hålls i Almedalen. Alfred förlorade sin barndomsvän Jonas som tog sitt liv när han var 22 år. Marie har förlorat båda sina föräldrar i psykologiska olycksfall. Tillsammans föreläser de om vad som är gemensamt för de flesta som tar sitt liv, hur myter påverkar, hur okunskap gör att tragedier föder fler tragedier. Men främst av allt föreläser de om hopp.
– Det finns så mycket var och en av oss kan göra för att bidra till att rädda liv. Ska självmorden minska måste fler ta del av vad som måste göras. Vi lär oss också mer om vikten av att våga fråga, säger Marie Niljung. 
– Självmord, eller psykologiska olycksfall, kan förhindras. I dag finns stor kunskap om hur vi kan förebygga majoriteten av alla självmord som tar ungefär 1500 personers liv varje år. Men kunskapen är inte allmänt känd. Ska självmorden minska måste fler ta del av vad vi alla kan göra för att bidra, säger Alfred Skogberg, generalsekreterare för Suicide Zero.

Suicide Zero deltar i följande seminarier, paneler och debatter under veckan:

3/7 kl. 09.00, Donnerska huset. ”En Helhetssyn – Se individens förutsättningar, oavsett diagnos.”

3/7 kl. 11.00, S:t Hansgatan 21. ”Vad händer i civilsamhället?”

3/7 kl. 15.00, Katolska kyrkan, S:t Drottensgatan 12. ”Våga prata om självmord – om suicidprevention och psykisk livräddning”

4/7 kl. 10.30, Psykisk hälsa-huset, Kinbergs plats 8. ”Hur minskar vi självmorden bland män?”

4/7 kl. 14.00, Specksrum 5. ”Självmord – psykologiska olycksfall som kan förhindras”

5/7 kl. 11.00, Birgers gränd 7. ”Att leva ett hållbart liv – var och när samtalar vi om de svåra existentiella frågorna i livet?”

5/7 kl. 16.30, Psykisk hälsa-huset, Kinbergs plats 8, ”Självmord – psykologiska olycksfall som kan förhindras”