Sir Michael Marmot till Mänskliga Rättighetsdagarna

Vilka faktorer påverkar människors rätt till god hälsa? Enligt professor Michael Marmot, folkhälsoforskare, handlar det lika mycket om rätten till skola och ett utbyggt socialförsäkringssystem som god och tillgänglig sjukvård. 

Vilka faktorer påverkar människors rätt till god hälsa? Enligt professor Michael Marmot, folkhälsoforskare, handlar det lika mycket om rätten till skola och ett utbyggt socialförsäkringssystem som god och tillgänglig sjukvård. 

Vilka faktorer påverkar människors rätt till god hälsa? Enligt professor Michael Marmot, folkhälsoforskare, handlar det lika mycket om rätten till skola och ett utbyggt socialförsäkringssystem som god och tillgänglig sjukvård. Nu kommer han till Mänskliga Rättighetsdagarna, 14-16 november i Linköping, där han håller en presentation om hur vi kan sluta hälsoglappet i världen och uppnå en jämlik hälsa.

Mänskliga Rättighetsdagarna är Nordens största forum för frågor som rör mänskliga rättigheter och temat för årets konferens är ”Rätten till hälsa”. Sir Michael Marmotär professor i epidemiologi och folkhälsovetenskap vid University College i London och har mångårig erfarenhet av att arbeta med frågor som rör jämlik hälsa och rättvisa. 

– Det är oroväckande att vi i många länder, däribland Sverige, ser ökande skillnader i människors hälsa, trots ambitiösa riktlinjer som säger att vi ska sluta hälsoskillnaderna inom en generation. Med sin långa erfarenhet kan Sir Michael Marmothjälpa oss att förstå dessa skillnader och också visa på vägar framåt för att nå bästa möjliga hälsa för alla, säger Caroline Matsson, projektledare för Mänskliga Rättighetsdagarna, som äger rum 14-16 november på Linköping Konsert & Kongress.

Marmot var under åren 2005-2008 ordförande för WHO:s Kommission för hälsans sociala bestämningsfaktorer, vars rekommendationer uppmanade beslutsfattare världen över att ta krafttag för att utjämna hälsoskillnader. Rekommendationerna handlade bland annat om att förbättra vardagslivets villkor, så som att se till att alla barn har rätt till en bra skolgång, att det finns väl uppbyggda och offentligt finansierade sociala skyddsnät och att människor har rätt till ett rättvist och gott arbetsliv samt en hälso-och sjukvård för alla. Dessutom menade kommissionen att det på en övergripande nivå handlar om att motverka sociala orättvisor och en allt för ojämn fördelning av makt, pengar och resurser i samhället.

– Rätten till hälsa är universell och det vilar på staterna att skapa förutsättningar för människor att kunna utöva den rättigheten. Professor Marmots slutsatser visar med all tydlighet hur målsättningar om jämlik hälsa också kräver en förståelse för – och uppfyllelse av – andra mänskliga rättigheter, så som rätten till bostad, rätten till utbildning och rätten till arbete, säger Caroline Matsson.

Om Sir Michael Marmot:
Professor i epidemiologi och folkhälsovetenskap vid University College i London. Marmot var under åren 2005-2008 ordförande för Världshälso­organisationen WHO:s kommission för hälsans sociala bestämningsfaktorer. Han ledde även översynen av ojämlikhet i hälsa i Storbritannien som presenterades 2010. Michael Marmot har i uppdrag av WHO även gjort en översyn av ojämlikhet i hälsa i Europa. Därutöver har han även skrivit böckerna: ”Statussyndromet: hur vår sociala position påverkar hälsan och livslängden” samt ”The Health Gap – The Challenge of an Unequal World”.År 2000 adlades han för sina insatser inom epidemiologin och förståelsen av ojämlikhet i hälsa. I år invigningstalar han på Mänskliga Rättighetsdagarna under rubriken ”Health equity: closing the gap”. 

Related posts