Äldreomsorg

Serviceassistent – ny yrkestitel inom äldreomsorgen i Göteborg

Saffie Touray är en av de första som gått utbildningen till serviceassistent. Hon arbetar idag på ett äldreboende i Askim-Frölunda-Högsbo. Foto: Maja Klein

Göteborg satsar på ny yrkesgrupp som ska underlätta undersköterskornas arbete.

Saffie Touray är en av de första som gått utbildningen till serviceassistent. Hon arbetar idag på ett äldreboende i Askim-Frölunda-Högsbo i Göteborg.

En serviceassistent arbetar med till exempel städning, tvätt, inköp och mathantering inom äldreomsorgen. Yrkestiteln är ny och finns sedan början av september i Göteborgs Stad.

– Att ta fram en ny titel är dels ett sätt att hantera problemet med kompetensförsörjning inom äldreomsorgen, dels gör det att fler personer släpps in på arbetsmarknaden, säger Tina Isaksson, sektorschef äldreomsorg samt hälso- och sjukvård i stadsdelsförvaltningen Askim-Frölunda-Högsbo.

Äldreomsorgen har redan nu svårt att få tag i utbildade undersköterskor för arbete i hemtjänsten och på äldreboenden. Prognoserna framåt ser inte ljusare ut – allt färre personer ska ta hand om allt fler äldre. Samtidigt ökar antalet arbetslösa som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Sedan september 2016 pågår ett försök med serviceassistenter på äldreboenden i Askim-Frölunda-Högsbo. Försöket görs i samverkan med förvaltningen för arbetsmarknad och vuxenutbildning.

Medarbetarna i det nya yrket ska avlasta undersköterskorna.

– Enkelt uttryckt har vi delat upp arbetsuppgifterna som finns på ett äldreboende. Städning, tvätt, inköp och mathantering är sådana arbetsuppgifter en serviceassistent kan utföra. Då kan undersköterskorna få mer tid över till sina specifika uppgifter, säger Christina Änglehed, områdeschef särskilt boende i Askim-Frölunda-Högsbo.

Förvaltningen för arbetsmarknad och vuxenutbildning har tagit fram en utbildning för serviceassistenter. Utbildningen kompletterar undersköterskeutbildningen. I slutet av september 2017 var den första kullen färdigutbildad. De hade då fått utbildning varvad med praktik.

Saffie Touray är en av de nyutbildade serviceassistenterna.

– Jag känner att jag och undersköterskorna kompletterar varandra. De är inte så stressade längre eftersom jag har lyft bort vissa uppgifter från dem. Jag gillar att hjälpa äldre och nu när jag fick möjligheten att jobba som serviceassistent vill jag vidareutbilda mig till undersköterska, säger hon.

– Vi är glada över att befattningen har kommit till och hoppas att detta ska vara till hjälp med kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen och bidra till ett gott arbetsklimat. Nu planerar vi för en ny utbildningsstart, säger Stina Blomqvist, samordnare för projektet på förvaltningen för arbetsmarknad och vuxenutbildning.

Från och med början av september finns serviceassistent som en fackligt förhandlad yrkestitel i Göteborgs stad efter genomgången utbildning.

– I början var vi skeptiska till en ny titel inom äldreomsorgen. Men vi har börjat ändra åsikt efter att arbetsgivaren försäkrat att det handlar om att sänka tröskeln in på arbetsmarknaden och visa vilket roligt arbete det är för att stimulera till vidare utbildning. Vi behöver fler arbetskamrater och är detta ett sätt som kanske fungerar så måste vi pröva det. Samtidigt kräver det en del av arbetsgivaren så att personerna inte stannar som serviceassistent utan peppas att söka vidare. Annars riskerar vi en inlåsningseffekt och den här möjligheten in på arbetsmarknaden är borta, säger Anna Skarsjö, ordförande för Kommunal avdelning Väst samt sektion Askim-Frölunda-Högsbo.