Ser fram emot lagen om tillståndsplikt

Stiftelsen för Insats Skyddat Boende har öppnat ett 90-konto för att fördjupa sitt arbete och förmågan att påverka skyddat boende för våldsutsatta. Stiftelsen vill fortsätta att positionera sig som en tongivande röst i debatten.
Styrelsen utgörs av Jonas Ahl

Stiftelsen för Insats Skyddat Boende har öppnat ett 90-konto för att fördjupa sitt arbete och förmågan att påverka skyddat boende för våldsutsatta. Stiftelsen vill fortsätta att positionera sig som en tongivande röst i debatten.

Stiftelsen för Insats Skyddat Boende har öppnat ett 90-konto för att fördjupa sitt arbete och förmågan att påverka skyddat boende för våldsutsatta. Stiftelsen vill fortsätta att positionera sig som en tongivande röst i debatten och verka för ökad kvalitet och rättssäkerhet inom branschen.

Vi passade på att träffa styrelsen för Stiftelsen Insats Skyddat Boende när de höll strategidagar inför 2023.
– Vi har utvärderat året som gått. 2022 har varit ett uppstartsår där vi har lagt mycket fokus på att sätta grunden för vårt arbete och våra fokusområden. Nu har vi mycket på gång 2023, säger Maria Fischer, ordförande i Stiftelsen för Insats Skyddat Boende.
Bland annat har stiftelsen nyligen öppnat ett 90-konto hos Svensk Insamlingskontroll.
– Det ser vi som en kvalitetsstämpel att vi fick ett 90-konto beviljat. Det gör att vi får en öppenhet med vad våra insamlade pengar går till. Vi planerar bland annat att dela ut stipendium till forskning och enskilda bidrag som våldsutsatta klienter under placering i skyddat boende kan söka för att till exempel kunna gå en utbildning.
Stiftelsen har nu funnits i nästan ett år och bildades utifrån nätverket ”Tillsammans mot våld i nära relation”. Genom samlad kraft verkar man för att utveckla kvalitet och kompetens inom skyddat boende.
– Vi har hållit nätverksträffar, skrivit debattartiklar och samtalat med politiker och myndigheter. Vi upplever att debatten tenderar att bli lite ensidig om inte de privata aktörerna har en samlad röst som kan nyansera bilden av insatsen skyddat boende, säger Maria Fischer.

Lagändring väntas den 1 juli 2023

De fokusområden som stiftelsen arbetar med är bland annat tillståndsplikten.
– Det nya lagförslaget om att det ska krävas tillstånd från IVO för att få driva skyddat boende kan ge en lagändring som föreslås träda i kraft den 1 juli 2023. Vi tycker att det är viktigt att få en kvalitetssäkring inom branschen. Barnrättsperspektivet ska också stärkas enligt förslaget och det är också ett av våra fokusområden.
Stiftelsen, som har varit med och drivit på lagförslaget, hoppas kunna se något konkret inom kort.
– IVO är ganska belastade redan idag så det här får inte bli en flaskhals. Och vad händer med målgruppen under omställningsfasen? Vi bidrar gärna med kunskap i det förberedande arbetet.
Professionalitet, riskbedömningar och att prata om en bredare, heterogen målgrupp är övriga områden som man fokuserar på mest.
– Alla våldsutsatta ska kunna få stöd och skydd; personer utsatta för våld i nära relationer, hedersvåld eller avhoppare från kriminalitet och vittnesskydd, säger Fredrik på Nationella Skyddsinsatser.
Förutom ett par nätverksträffar under året så tittar man på möjligheter för en utbildningsdag i samarbete med SSIL – för vård och omsorg.
Stiftelsen för Insats Skyddat Boende Insamlingsstiftelse BG: 900-8103

Related posts