Satsningen Svenska från dag ett tillförs mer medel

Svenska från dag ett får mer medel inför 2018.
Fler nyanlända kan få samhällsinformation och språkträning från första dagen i SVerige. Foto: Getty images

Svenska från dag ett får mer medel inför 2018.

Nu ska satsningen Svenska från dag ett, för asylsökande tillföras mer medel, det är en mycket framgångsrik satsning, där språkträning och samhällsinformation via studieförbund och folkhögskolor erbjudit målgruppen en meningsfull sysselsättning i väntan på asylbesked eller kommunplacering. 

Svenska från dag ett, har bidragit till att deltagarna tidigt kommit igång med att lära sig svenska och påskyndat etableringen, det har genomförts i 273 kommuner under 2016. Cirka 80 000 unika deltagare har deltagit i verksamheten och över 30 procent kvinnor.
Verksamheten har utökats under 2017 och har fortsatt vara populär.

I budgetpropositionen för 2018 väljer regeringen att skjuta på avtrappningen av den pågående satsningen eftersom Migrationsverkets handläggningstider är fortsatt långa. 

Svenska från dag ett tillförs därför 20 miljoner kronor för 2018, vilket innebär att fler asylsökande kan nås och att satsningen kan spridas till fler kommuner. Det här förslaget träder i kraft i början av januari 2018.

Källa: Regeringen.se

Related posts