Nyheter

Samverkar i mobilisering mot hedersrelaterat våld och förtryck

Problematiken att barn riskerar att fara illa under sommarlovet är aktuell i hela länet och därför viktig att uppmärksamma.

Under längre skollov ökar risken för att barn och unga förs ut ur landet, till exempel för att giftas bort eller utsättas för kvinnlig könsstympning. För att förhindra detta mobiliserar Göteborgs Stad i samverkan med Länsstyrelsen Västra Götaland för att höja uppmärksamheten hos medarbetare i hela länet inför sommarlovet 2019.

Under längre skollov ökar risken för att barn och unga förs ut ur landet, till exempel för att giftas bort eller utsättas för kvinnlig könsstympning. För att förhindra detta mobiliserar Göteborgs Stad i samverkan med Länsstyrelsen Västra Götaland för att höja uppmärksamheten hos medarbetare i hela länet inför sommarlovet 2019.

Inför sommaren satsar Göteborgs Stad, för tredje året i rad, på att öka medarbetarnas uppmärksamhet på barn och unga som riskerar att föras ut ur landet utifrån en hedersrelaterad problematik. I år görs satsningen i hela länet genom samverkan med Länsstyrelsen Västra Götaland.

Genom ökad medvetenhet om hedersrelaterat våld och förtryck, ska kommunerna stärka möjligheterna att förhindra att barn far illa under sommarlovet. I detta arbete är samverkan med andra myndigheter central för att lyckas. På Landvetter flygplats har Göteborgs Stad sedan tidigare en samverkan med Swedavia, som har hand om säkerhetskontrollerna och med Gränspolisen.

– Hedersrelaterat våld och förtryck är en komplex fråga och vi behöver varandra i arbetet för att förhindra att barn och unga blir utsatta. Ensam är inte stark utan samverkan är nödvändig, säger Katarina Idegård, Göteborgs Stads samordnare mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Mobilisering i hela Västra Götaland

I arbetet inför sommaren 2019 medverkar Länsstyrelsen Västra Götaland och sprider mobiliseringen på bred front i länets samtliga kommuner. Problematiken att barn riskerar att fara illa under sommarlovet är aktuell i hela länet och därför viktig att uppmärksamma.

– Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck är ett prioriterat område hos oss på Länsstyrelsen och en del av vårt uppdrag. Vi ser här en god möjlighet till samverkan med Göteborgs Stad som arbetat med denna mobilisering tidigare, säger Anders Sandberg, utvecklare i området mäns våld mot kvinnor hos Länsstyrelsen Västra Götaland.