Intervju

Samtal som öppnar för bra samarbete

Johan Berger har 30 års arbetsnära erfarenhet av vård och omsorg. Nu mer föreläser han om relationer och kommunikation på jobbet. Foto: Privat.

Tar ni er tid att prata med varandra på jobbet? Johan Berger skriver om vikten av bra kommunikation i sin tänkvärda bok Reflektioner till kaffet.

Tar ni er tid att prata med varandra på jobbet? Om hur ni tänker och känner? Hur ni upplever att er situation ser ut? För att kunna ge god omvårdnad behöver vi också ta hand om oss själva och våra relationer med kollegorna. Johan Berger skriver om vikten av bra kommunikation i sin tänkvärda bok Reflektioner till kaffet.

Många medarbetare och chefer upplever stor press och stress idag med de psykosociala effekter som dagens effektivisering och andra krav leder till. Det blir slitningar mellan medarbetare och mellan chef och anställd. Många orkar inte med den situation som har uppstått på jobbet.

– En central del i att stärka medarbetare och förebygga sjukskrivningar är att vi blir bättre på att hantera kommunikation och relation. Vi jobbar på i det tysta utan att ta oss tid att riktigt förstå varandra, säger Johan Berger.

Han är coach, föreläsare och handledare inom relationer och kommunikation i vård och omsorg. Genom sin bok Reflektioner till kaffet vill ha få oss att förstå vad viktigt det är att reflektera, vara lyhörda och vårda våra relationer på arbetsplatsen.

– Vi vet att det är viktigt att bli sedd och bekräftad. Ändå är det lätt att bara se till uppdraget och göra sitt jobb. Chefen kanske inte alltid förklarar vad som ligger bakom ett beslut vilket gör att medarbetarna inte känner sig lyssnade på.

Man behöver inte ha ambitionen att hitta lösningar. Bara att prata om och reflektera hur det är och vad man känner ger mycket. Att tycka olika kan vara utvecklande och ge perspektiv.

Själv fick Johan upp ögonen för vikten av goda relationer på ett mycket obehagligt sätt. Det var vid Estoniakatastrofen 1994. Johan arbetade på Söders gruppbostäder i Stockholm och var en av dem som gjorde myteri och vägrade åka med på resan med Estonia.

– Vi utgjorde hälften av personalgruppen. Vi hade nyligen varit på en båtresa med jobbet till Helsingfors då det hade blivit mycket festande. Resan var tänkt att bli en kick off för en ny vikariepool tillsammans med två andra enheter. Det slutade med att halva arbetsstyrkan med alla chefer omkom. Efter katastrofen blev vi erbjuden krishjälp men avböjde. Vi fick ta hand om både våra egna och andras reaktioner. Men krisen gjorde att vi väldigt snabbt knöt an till varandra, relationellt och kommunikativt. Jag har alltid med mig den här händelsen och brukar råda andra att inte vänta med att bygga relationer.

Han menar att vi både har förmågan och behovet av att skapa bra relationer på arbetsplatsen.

– När vi inleder en ny kärleksrelation har vi en förhandling med oss själva och med partnern. Vi tar reda på vad vi själva vill, utforskar varandra och tar reda på den andres förväntningar. Men på jobbet hamnar vi bara bredvid varandra. Vi tänker inte på hur viktig relationen är för att kunna arbeta bra ihop. Vi pratar inte om varandras känslor och knyter inte riktigt an till varandra. Om vi skulle göra det och få till en bra relation skulle vi nå längre, må bättre och ha roligare.

Johan märker att många chefer använder sig av den nya boken, som blir en ingång till att väcka nya tankar.

– Man kan läsa en berättelse eller ett citat och börja prata om det. Sedan brukar det leda till att man pratar om sin egen situation på arbetsplatsen. Vi behöver inspiration till att jobba med de här frågorna.

Att få uttrycka det man känner kan göra hela skillnaden.

– Det är viktigt att dela med sig av sina tankar. Vi behöver förstå att det finns andra sanningar än vår egen, att sätta sig in i hur den andra parten upplever det, säger Johan.

Vid en av hans föreläsningar var det en natt- och en dagpersonal som började tjafsa med varandra. Johan sa att de kanske skulle kunna prova att gå i varandras skor. Kanske de kunde förstå varandra bättre då. Ett par månader efter föreläsningen fick han ett mail från en av deltagarna som hade tjafsat. Denne berättade att de hade bytt ett par pass med varandra för att se hur det var att jobba natt respektive dag. De hade fått ökad förståelse för varandra. De var absolut inte vänner eller så, berättade mailskrivaren, men de hade slutat bråka efter att ha fått prova den andres skor.

Redan som 16-åring började Johan Berger sin resa inom vård och omsorg. Han har jobbat inom äldrevården, som personlig assistent, på sjukhus och gruppboenden.

Johan har alltid varit intresserad av det mellanmänskliga, det som sker i mötet mellan människor. För åtta år sedan var det en kollega till honom som sa: ”Inte för att du suger på att arbeta med brukarna, men du verkar mer intresserad och engagerad i personalen och att vi ska trivas och må bra. Du kanske ska satsa på det istället?”

– Jag vet inte om jag någonsin känt mig så kränkt på jobbet! Jag beklagade mig där hemma, men när jag hade lugnat ned mig insåg jag att min kollega hade helt rätt. Kort tid därefter startade jag mitt coachingföretag. Det kan löna sig att våga ge och ta feedback på jobbet.

Ett sista exempel från boken ger en väldigt talande bild för våra känslor och relationer på jobbet. Två deltagare satt kvar och pratade efter en av Johans föreläsningar. Den ene suckade och sa allvarligt: ”Måste det verkligen finnas kollegor på jobbet, de är så jobbiga. Jag vill bara ha patienterna.” Den andra säger då allvarligt och utan ironi: ”Tycker du? Jag önskar ofta att jag bara fick jobba med kollegorna och slippa patienterna.”