Samordning om utsatta EU/EES-medborgare förlängs

Länstyrelsen i Stockholms län fick 2016 det nationella samordningsuppdraget kring utsatta EU/EES-medborgare som saknar uppehållsrätt i Sverige.
Sedan dess har en samordnare utsetts och efterfrågan kring samordning kring dessa frågor fortsätter vara mycket stor, varför uppdraget förlängs.

Länstyrelsen i Stockholms län fick 2016 det nationella samordningsuppdraget kring utsatta EU/EES-medborgare som saknar uppehållsrätt i Sverige.
Sedan dess har en samordnare utsetts och efterfrågan kring samordning kring dessa frågor fortsätter vara mycket stor, varför uppdraget förlängs.

Länstyrelsen i Stockholms län fick 2016 det nationella samordningsuppdraget kring utsatta EU/EES-medborgare som saknar uppehållsrätt i Sverige.
Sedan dess har en samordnare utsetts och efterfrågan kring samordning kring dessa frågor fortsätter vara mycket stor, varför uppdraget förlängs.
Nytt i uppdraget är att Länsstyrelsen även ska främja och underlätta samverkan på lokal nivå mellan Sverige och hemländerna, genom att upprätta kontaktnät, ge information och rådgivning.
Förhoppningen är att detta ska bidra till alternativa, mer långsiktiga lösningar på hemorten för de utsatta EU-medborgarna.
Länsstyrelsen i Stockholm får ytterligare 500 000kr för 2017 för det utvidgade uppdraget.

Under senare år har antalet EU-medborgare som tillfälligt befinner sig i Sverige ökat, situationen för de här människorna är sårbar.
De flesta som kommer till Sverige för att tigga gör det frivilligt, men det förekommer organiserad brottslighet med koppling till tiggeri, däribland människohandel och utpressning.

Det är två år sedan Rumänien och Sverige undertecknade ett samförståndsavtal om samarbete och utbyte av kunskap om barns rättigheter, jämställdhet och social välfärd.
Regeringens insatser syftar till att bekämpa den utsatthet som gör att människor känner sig tvungna att tigga för att klara sin försörjning.
Även avtal mellan Sverige och Rumänien och Bulgarien syftar till att byta erfarenheter och underlätta samarbete mellan frivilligorganisationer i respektive land.

Related posts