Samband mellan våld i nära relationer och brott mot djur

Stiftelsen Tryggare Sverige bjuder in till en debattkväll den 5 februari på temat.
våld djur
Det finns ett samband mellan våldsutsatta djur och människor.

Stiftelsen Tryggare Sverige bjuder in till en debattkväll den 5 februari på temat ”sambandet mellan brott i nära relationer och våld mot djur”. Medverkar gör bland andra forskaren Carin Holmberg.

I Brottsförebyggande rådets nationella kartläggning av våld i nära relation uppger 6,8 % av befolkningen att de har blivit utsatta för våld i en nära relation. 

Det nationella kunskapscentret Se Sambandet lyfter en viktig aktör som ofta saknas i arbetet mot våld i nära relationer, nämligen veterinärkåren. Forskning visar nämligen att olika typer av våld hänger ihop, och att det finns ett samband mellan våld mot djur och våld mot människor. Ett våldsutsatt djur kan alltså tyda på att det finns våldsutsatta människor i djurets närhet och vice versa.

Stiftelsen Tryggare Sverige arrangerar en debattkväll på Pressklubben i Stockholm den 5 februari för att diskutera ämnet. Under kvällen kommer forskaren och ordförande Carin Holmberg på organisationen Se Sambandet att redogöra för kopplingen mellan våld mot djur och våld mot människor och dess betydelse.

Mer info och anmälan här.

Related posts