Så påverkas barn av varannan vecka-boende

 
Så påverkas barn av varannan vecka-boendeNy rapport ska synliggöra varannan vecka-familjerna. Sverige beräknas idag ha högst andel varannan vecka-boende barn i världen. Om föräldrarna kan samarbeta är varannan vecka den bästa boendeformen för barn med separerade föräldrar, enligt en ny rapport.

Det finns flera positiva effekter när föräldrar i större utsträckning delar på ansvaret för barnen efter en separation eller skilsmässa. Det visar en ny rapport från Happy Parents, grundarna bakom appen Varannan Vecka.

– Vi har länge arbetat med familjer som lever varannan vecka-liv. Föräldrarna känner ofta skuld för att man inte lever upp till idealbilden av kärnfamiljen och därför ger barnen en sämre uppväxt. Men forskning visar att varannan vecka-liv ofta är bättre för barn än när föräldrar fortsätter leva tillsammans men med mycket konflikter, säger Linda Ljunggren Syding, vd och grundare på Varannan Vecka.

Ett delat ansvar skapar förutsättningar för jämställda förebilder vilket i sig påverkar barnets självbild och föräldrarna får utrymme att fokusera på sina behov. 

Forskning visar att även fast många barnupplever sina föräldrars separation som en påfrestande och sorglig livshändelse mår de flesta barn (och föräldrar) bra igen när det gått en tid.

Hur föräldrarna mår påverkas mycket av hur väl de kan komma överens och hantera barnen och ekonomin under och efter skilsmässan.

Avgörande att föräldrarna kan samarbeta

Enligt rapporten är det avgörande för barns välmående på kort och lång sikt att föräldrarnas kan fokusera på att bygga ett nytt sorts föräldrarteam, helst ett team där barnet har lika tillgång till båda sina föräldrar.

I en svensk avhandling från 2019 intervjuades tjugo barn mellan nio och sjutton år om sina erfarenheter av att bo växelvis. Barnen beskrev själva flyttande som negativt men upplevde att deras relationer tillföräldrarna var varmare och närmare än när föräldrarna bott tillsammans. De beskrev hur de nu gjorde mer saker tillsammans med föräldrarna och fick mer uppmärksamhet av dem. 

I en av studierna undersöktes barnens inflytande över sitt boende och författaren fann att detta var förknippat med barnens välbefinnande. Även de yngre barnen hade strategier för att få föräldrarna att lyssna på dem. När barnen saknade inflytande och deras boende styrdes av millimeterrättvisa mellan föräldrarna upplevde barnen det som mycket påfrestande.