Nyheter

Så ska grannar agera vid våld i nära relationer

”Våga bry dig om” kallas det långsiktiga arbetet som baseras på Huskurage.

Varje år dödas runt tjugo personer i Sverige av sin nuvarande eller tidigare partner, och drygt 200 000 barn växer upp med våld i hemmet. Nu utbildar Bostäder i Borås sina hyresgäster i huskurage.

Varje år dödas runt tjugo personer i Sverige av sin nuvarande eller tidigare partner, och drygt 200 000 barn växer upp med våld i hemmet. Nu utbildar Bostäder i Borås sina hyresgäster i huskurage.


Borås är en av flera städer som har implementerat Huskurage, en metod för att förebygga, förhindra och stoppa våld i nära relationer. Alla som bor hos Bostäder i Borås kommer att informeras om hur man som granne bör agera vid en misstänkt våldssituation. Det handlar om att ringa polisen, knacka på för att avbryta eller anmäla till socialen om man misstänker att ett barn far illa. Målet är att bidra till ökad trygghet för hyresgästerna och göra skillnad, till och med rädda liv.
– I ett samhälle med att allt hårdare klimat blir det också allt viktigare att vi vågar bry oss och visa varandra omtanke, säger Genc Avdiu. Allt för ofta hör vi i efterhand om grannar som sett, hört och anat, men inte vetat vad de skulle göra. Att ringa polisen, knacka på eller anmäla till socialtjänsten är handlingar som kan rädda liv, utvecklingsledare på Bostäder i Borås. 
Bostäder i Borås hoppas att kunna bjuda in till en föreläsning med Peter Rung, grundare av Huskurage, i början av 2022 och det finns även planer på att göra en film om ämnet.

– Vi vill ge våra hyresgäster verktyg så att de vet hur de ska göra om de misstänker att någon far illa, säger Genc Avdiu. Samtidigt förhindras förhoppningsvis eventuella gärningsmän av vetskapen om att det finns grannar som kommer att agera. Och de som utsätts för våld förstår att de kan få hjälp.