Nyheter

Så möter du barn som har bevittnat våld

Brottsofferjouren har gett ut boken "I brottets skugga".

Det krävs god kompetens för att möta barn som bevittnat våld. Brottsofferjouren släpper nu boken ”I brottets skugga” för att förbättra stödet till utsatta barn.

Det krävs god kompetens för att möta barn som bevittnat våld. Brottsofferjouren släpper nu boken ”I brottets skugga” för att förbättra stödet till utsatta barn.

Många gånger blir barn ofrivilliga vittnen till våld i nära relation, något som idag är straffbart genom det nya barnfridsbrottet som trädde i kraft 2021. 

För att yrkesverksamma, ideella och anhöriga som möter barn och unga som bevittnat våld ska kunna ge ett fullgott brottsofferstöd krävs god kompetens och förståelse för problematiken. Brottsofferjouren har tagit fram boken ”I brottets skugga” för att förbättra stödet till utsatta barn och för att synliggöra olika typer av våld de kan utsättas för. Boken varvar fakta med anonymiserade fallbeskrivningar från lokala brottsofferjourer.

Arbetet med boken har kunnat genomföras tack vare medel från Socialstyrelsen och är en del i Brottsofferjourens arbete mot våld i nära relationer.

– Vi är tacksamma och stolta att Socialstyrelsen gett oss detta förtroende. Fler än 200 000 barn i Sverige lever i hem där det förekommer olika former av våld. Ämnet är tyvärr ständigt aktuellt och barn är en särskilt sårbar brottsoffergrupp. Därför känns det extra viktigt att sprida kunskap om ämnet, säger Sven-Erik Alhem, förbundsordförande för Brottsofferjouren Sverige.