Nyheter

Så arbetar Köpenhamn mot gängvåldet

Köpenhamn
Hur arbetar man mot brott och otrygghet i Köpenhamn?

Stiftelsen Tryggare Sverige anordnar studieresa till Köpenhamn den 18-19 oktober. Vad kan vi lära från deras brottsförebyggande arbete med visitationszoner, speciallagar mot gängkriminalitet och omvandling av utsatta bostadsområden?

Den senaste tidens dödsskjutningar och sprängningar väcker starka röster om att något måste göras för att få stopp på Sveriges våldsvåg. Många kommuner står inför stora utmaningar kopplade till brott och otrygghet.

Köpenhamn lyfts i många sammanhang fram som en av de bästa städerna i världen att leva och bo i. Staden har en trevlig stadsmiljö som är anpassad enligt en mänsklig skal där användandet av det offentliga rummet främjas genom den fysiska utformningen och genom arbetet med placemaking i syfte att skapa säkra, trygga och attraktiva platser.

En av framgångsfaktorerna har varit arbetet med situationell brottsprevention kopplat till stadsplanering och stadsutveckling. Danmark är ett av de länder i Europa som ligger längst fram i detta område, inte minst genom riktlinjer för hur ett brottsförebyggande perspektiv ska tas med i stadsplaneringen.

Danmark har också viktiga erfarenheter när det gäller kampen mot gängkriminaliteten med exempelvis visitationszoner som ger polisen möjlighet att i utsatta områden visitera vem som helst i syfta att söka efter vapen, droger etc. I Danmark finns också speciallagar mot gängkriminalitet som innebär extra långa straff för personer som kan kopplas till kriminella gäng.

För att ta del av erfarenheter, goda exempel och reflektioner när det gäller brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete bjuder Stiftelsen Tryggare Sverige in till två intensiva dagar i Köpenhamn den 18 – 19 oktober 2023.              

Under studieresan kommer bland annat följande ämnen att diskuteras:

  • Aktuella trender vad gäller brott och brottsförebyggande arbete i Danmark
  • Erfarenheter från kampen mot gängkriminaliteten i form av exempelvis visitationszoner och speciallagar mot gängkriminalitet
  • Förutsättningarna för att bygga säkra, trygga och attraktiva offentliga miljöer
  • Situationell brottsprevention i teori och praktik
  • Brottsförebyggande bebyggelseplanering (CPTED) – vad fungerar, vad fungerar inte?
  • BoTryggt2030 – en ny de facto standard för framtidens boende i Sverige
  • Danmarks satsning på omvandlingen av utsatta bostadsområden

Fullständigt program för studieresan går att ladda ner här.

Studieresans målgrupp är fastighetsägare, kommunala säkerhetssamordnare och brottsförebyggare, poliser samt kommunpolitiker, stadsplanerare, arkitekter, näringslivsrepresentanter m.fl. aktörer.

Övriga studieresor med fokus på framgångsfaktorer för det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet:

Helsingborg, 25 oktober, Göteborg/Gårdsten, 1-2 november, New York, 28 april-2 maj 2024.