Skyddat boende

Röster höjs för att införa en Lex Tintin

"Inga fler barn ska behöva dö trots årtal av orosanmälningar från socialtjänsten

Den åttaårige pojke som hittades död i sin pappas bostad har väckt en stark debatt för att inte barn ska dömas till tvångsumgänge med en våldsam förälder. 

Den åttaårige pojke som hittades död i sin pappas bostad har väckt en stark debatt för att inte barn ska dömas till tvångsumgänge med en våldsam förälder. Märta Stenvi, språkrör för Miljöpartiet, vädjar till stadsministern att Riksdagen inför en Lex Tintin.


Nyheterna har rapporterat om en åttaårig pojke från Luleå som misstänks ha mördats av sin pappa. Barnet dömdes till umgänge med pappan trots att upprepade utredningar hade kommit fram till att sonen utsattes för psykiskt våld och mamman under lång tid hade slagits för att skydda sitt barn mot våld.

– Den här pojken var inte den enda. Varje dag i hela Sverige tvingas förtvivlade mammor lämna över sina barn till den man som misshandlat dem. I den här frågan vill jag vädja till stadsministern: Låt Riksdagen enas om att vi ska införa en Lex Tintin omgående, säger Märta Stenvi, språkrör för Miljöpartiet.

På fredagen den 20 januari fick Regeringen ta emot den utredning om vårdnad och umgänge efter våld som tillsats 2021. I betänkandet ”Tryggare hem för barn” föreslås att det ska bli tydligare när vård­naden om ett barn som är placerat i ett familje­hem ska flyttas över till familje­hems­föräldrarna. Det före­slås också att både barn och vård­nads­havare som utgångs­punkt ska ha rätt till ett juridiskt biträde när frågan om vård­nads­överflytt­ning prövas.

Utred­ningen före­slår vidare att den kommun som har beslutat om en familje­hems­­placering ska ha möjlighet att fortsätta bevilja insatser till ett barn efter en vård­nads­överflyttning, även om barnet bor i en annan kommun.

– Det är viktigt att barns trygghet går före föräldrarnas rätt, och att barn blir egna rättig­hets­bärare. Ett barn ska aldrig behöva känna oro eller vara rädd för att han eller hon känner sig tvingad till att umgås med en förälder som barnet är rädd för, säger Camilla Waltersson Grönvall, socialtjäns­tminister.

Det var Tintins moster som först krävde en Lex Tintin – en lagändring gällande umgänge med en förälder där det kan finnas risk för barnets psykiska eller fysiska hälsa.  

Mostern skriver så här på Instagram:

”Vi måste få till lagändringar där barnens rättigheter alltid kommer först framför förövarens ( förälderns ) rätt till umgänge. Inga fler barn ska behöva dö trots årtal av orosanmälningar från socialtjänsten, skolan, släktingar och grannar.”

Så här säger Unizons generalsekreterare Rebecka Andersson när hon gästade Nyhetsmorgon i tv4:

”Till och med barn som bor med sina mammor på kvinnojourers skyddade boenden tvingas till umgänge. Samhället har bestämt att pappa eller styvpappa är så farlig att mamma och barn inte kan bo hemma. Barnen är rädda, kissar på sig, håller sig fast – men tvingas ändå till umgänge. Tvångsumgänge är ett otroligt svek mot barnen.”